08.08. Onneksi olkoon: Sylvi, Sylvia, Silva | Palaute
Koko Helsinki

Helsingin seurakuntien viime vuoden tulos jäi miinukselle

Seurakuntayhtymä

29.03.2019, 10:54 /  päivitetty 01.04.2019, 08:36
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan Helsingin seurakuntien tilinpäätöksen vuodelta 2018. Vaikka toimintakulut toteutuivat budjetin mukaisina ja käyttötalouden toimintakate oli ennakoitua parempi, jäivät vuosikate ja tilikauden tulos heikommaksi kuin talousarviossa.
Kuvassa rahapussi ja kolikoita

Tilinpäätös menee vielä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi kesäkuussa.

Vuoden 2018 tulos oli sijoitusten kirjanpidolliset arvonalennukset huomioiden 12,0 milj. euroa alijäämäinen. Sijoitusten alaskirjaus oli -16,6 milj. euroa. Ilman alaskirjausta tilikauden ylijäämä olisi ollut 4,6 milj. euroa.

Verotulot ja valtionrahoitus pysyivät lähes edellisvuotisella tasolla (muutos -0,4 milj. euroa) ja olivat nyt yhteensä 91,7 milj. euroa. Seurakuntayhtymän veroprosentti on 1 %. Käyttötalouden toimintakate oli -76,4 milj. euroa eli 1,1 milj. euroa talousarviossa esitettyä parempi. Toimintakulut 110,7 milj. euroa toteutuivat budjetin mukaisina. Vuoteen 2017 verrattuna toimintatuotot pienenivät nyt 2,8 milj. euroa ja toimintakulut kasvoivat 1,4 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 1,2 milj. euroa lähinnä työehtosopimuksen tasokorotuksien vuoksi.

Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten arvoksi arvioitiin vuoden lopussa noin 161 milj. euroa, josta asuntojen osuus on noin 59 prosenttia, toimisto- ja liikekiinteistöjen noin 14 prosenttia sekä tonttien ja maa-alueiden noin 27 prosenttia.

Kiinteistöosaston kokonaisinvestointien määrä vuoden 2018 talousarviossa oli yhteensä 23,2 milj. euroa, josta hautausmaiden kiinteistöinvestointien osuus oli 13 prosenttia ja kiinteistötoimen osuus 87 prosenttia (sisältäen investoinnit sijoituskiinteistöihin). Syksyn 2018 talousarviomuutosten jälkeen kiinteistöosaston kokonaisinvestointien määrä pudotettiin 16,4 milj. euroon. Vuoden 2018 lopussa kiinteistöosaston kokonaisinvestointien toteuma oli yhteensä 9,0 milj. euroa. Useita korjaus- ja kaavakehityshankkeita on siirretty henkilöstövajauksen vuoksi seuraaville vuosille.