29.02. Onneksi olkoon: Karkauspäivä | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Diakonia kehittyy yhä enemmän helsinkiläisen tarpeiden mukaisesti

12.02.2019, 17:05 /  päivitetty 12.02.2019, 17:22
Helsinkiläiselle osallisuutta, hyvinvointia, voimaantumista

Helsingin diakoniatyössä on kehitetty viime vuosina uutta tekemisen tapaa pohjautuen tämän ajan tarpeisiin ja helsinkiläisen elämään. Vuoden 2017 alussa käynnistynyt diakonian kärkihanke on nostanut esiin ilmiöitä ja asioita, joihin pitää tarttua nyt ja tulevaisuudessa.

Hanke sai nimekseen Helsinkiläisen matkakumppanina. Tavoitteena on aiempaa paremmin olla tukemassa helsinkiläistä osalliseksi, aktiiviseksi kaupunkilaiseksi ja tarjota hänelle mielekästä tekemistä sekä näin parantaa myös hänen elämänlaatuaan.

Vaikka kärkihanke päättyi sellaisenaan vuodenvaihteessa, siihen sisältyvät hankkeet ja kehittäminen jatkuvat arkityössä. Hankekokonaisuuteen voi tutustua videolla.

Ympäristö muuttuu, diakonia muuttuu

Helsingin seurakuntien toimintakulttuurin muutoksen keskiöön linjattiin vuonna 2016 muun muassa hädänalaisimpien löytäminen ja työn diakonisen vaikuttavuuden parantaminen. Diakonia valittiin toiseksi toimintakulttuurin muutoksen kärkihankkeeksi.

Diakonialla on entuudestaan vankka sija ihmisten rinnalla kulkijana elämän haasteiden keskellä. Toimintaympäristö kuitenkin muuttuu vauhdilla ja haastaa myös kirkkoa muutokseen. Helsingissä on kasvava joukko hädänalaisimpia, kuten heikoissa työmarkkina-asemassa olevia sekä paperittomia. Samoin tiedetään, että taloudellinen auttaminen ja elintarvikeapu kaipaavat uudistamista kestävämpään ja kattavampaan suuntaan.

Kärkihankkeen tavoitteiksi asetettiin työn painopisteen siirtäminen yksilötyöstä yhteisölliseen toimintaan ja kestävän kehityksen mallien löytäminen diakoniaan. Lisäksi halutaan monipuolistaa vapaaehtoistoimintaa ja vahvistaa kansalaislähtöistä toimintaa, yhteistyötä ja verkostoja samoin kuin vaikuttamistyötä.

Kärkihanke koostuu jo käynnistyneistä yhdeksästä hankkeesta, jotka ovat elintarvikeavun uudistaminen, Waste & Feast Snellu Cafe, diakonian taloudellisen tukitoiminnan kehittäminen, varustamot, Raha-asianeuvonta Rari, vapaaehtoistoiminnan yhteisen koordinoinnin kehittäminen, kirkko suojapaikkana, diakonian vaikuttaminen ja työttömien tukeminen. Lisäksi suunnitteilla ovat hankkeet diakonian digitalisaatiosta sekä ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisemisesta.

- Työskentelyssä ei ole tähdätty yksittäisten uusien asioiden tekemiseen. Keskeistä on uuden toimintatavan muotoutuminen yhdessä tekemisen työotteella seurakunnissa, yhteisessä diakoniassa ja yhteistyökumppanien kanssa, korostaa kärkihankkeen ohjelmapäällikkönä toiminut Kirsi Rantala.

Hankkeet sekä niiden tuomat muutokset, opit ja oivallukset on koottu loppuraporttiin.