28.07. Onneksi olkoon: Atso | Palaute
Koko Helsinki

Helsingfors församlingar tar i bruk nya, kraftigare verktyg för att skydda de stadsbor som deltar i kyrkans verksamhet

02.09.2020, 14:30 /  päivitetty 02.09.2020, 13:16
Beredskapsgruppen inom den kyrkliga samfälligheten har tisdagen den 1.9 kommit med nya, förtydligade rekommendationer som ska hjälpa församlingarna att dämpa spridningen av corona inom den egna verksamheten.
Kuvassa nuottikirja ja istuva ihminen

Körerna rekommenderas hålla paus i övningar och samlingar där man möts ansikte mot ansikte, fram till slutet av oktober. Det är frågan om en rekommendation och en del av Helsingforsförsamlingarna och deras körer löser möjligtvis situationen på något annat sätt. I såna fall garanterar körerna bland annat att koristerna håller extra långa säkerhetsavstånd till varandra eller använder skyddsmask eller visir.

I sista hand är det koristerna själva som beslutar om huruvida de deltar i körövningar eller inte. Rekommenderbart är ändå att höstens första körövningar hålls på distans.

Rekommendationen omfattar församlingarnas egna körer. Övriga körer fattar själva beslut gällande sin verksamhet, men det rekommenderas att församlingarnas utrymmen inte används under september och oktober månad.

Den nya rekommendationen omfattar också körkonserter. Utgångspunkten är att också konserterna håller paus under september och oktober. Möjligen uppkommer något undantag som har att göra med biljettförsäljning. Dessa kommer att ses över från fall till fall.

Konserter med instrumental musik kan fortfarande arrangeras och där gäller höstens normala anvisningar gällande hygien och säkerhetsavstånd.

Situationen utvärderas på nytt i slutet av oktober för att se vilka rekommendationer som gäller sång- och körbegränsningar under slutet av året.