06.06. Onneksi olkoon: Kustaa, Kyösti, Kustavi | Palaute

Koko Helsinki

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Helsingforsarnas kyrkoskatteprocent oförändrat 1 procent

07.11.2019, 20:07 /  päivitetty 07.11.2019, 21:03
Gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors beslöt bevara kyrkoskatteprocenten på tidigare nivå: helsingforsarnas kyrkoskatteprocent är 1,0 även år 2020. Enligt nuvarande prognos ligger skatteintäkterna på 80 miljoner euro år 2020 i Helsingfors. Skatteprocenten hör till de lägre i landet.

Genom detta beslut och med dessa medel stöder Kyrkan i Helsingfors bland annat den som behöver mathjälp, svårt sjuka och familjer i kris. Närmare 3 miljoner euro av skatteintäkterna går till missionsarbete och internationellt hjälparbete.