24.01. Onneksi olkoon: Senja | Palaute
Koko Helsinki

Församlingsrådet behandlade Matteusungas brev gällande nedskärningarna i budgeten

19.11.2019, 11:34
I ett brev som undertecknats av 187 personer uppmanar de församlingsrådet att lägga tid på budgeteringen och att söka möjligheter att spara på andra ställen än där kyrkans framtid ligger.

Budgetbehandlingen för år 2020 och församlingsrådets beslut att skära ner i ungdomsverksamhetens budget väckte starka känslor bland en del unga i Matteus församling. I ett brev som undertecknats av 187 personer uppmanar de församlingsrådet att lägga tid på budgeteringen och att söka möjligheter att spara på andra ställen än där kyrkans framtid ligger.

I brevet skriver ungdomarna bland annat: "Ungdomsverksamhetens betydelse för församlingens ungdomar och unga vuxna kan inte betonas nog. Verksamhetens kontinuitet till vuxenlivet är essentiell för att församlingsmedlemmar inte ska falla ut i livets stora brytningsskeden."

Ungdomarna frågar också: "Varför satsar man på barn- och skriftskoleverksamheten och låter sedan folket skriva ut sig ur kyrkan när de når vuxenlivet, när församlingen slutar kännas som ett hem?"

Ungdomarnas brev kan läsas i sin helhet här.

Under sitt möte 4.11 behandlade församlingsrådet ungdomarnas brev som ett ärende och svarar med ett utlåtande.

Församlingsrådet betonar i utlåtandet att ett av församlingens kärnområden ju är sedan länge just verksamheten bland barn och unga. Det syns i bland annat personalresurser där församlingen har 5,6 personer av 13,8 medarbetare som arbetar med denna målgrupp.

"Den största enskilda utgiften i budgeten 2020 är personalen. År 2020 använder vi 63% av våra medel på personalen och 17% på hyror. I år lyckades vi balansera budgeten utan att säga upp någon", skriver församlingsrådet.

Hela utlåtandet kan läsas här.

Utlåtandet avslutas med ett tack till ungdomarna för sitt genuina engagemang.

"Vi är tacksamma över ert upprop som visar på ert stora intresse för vår församling."