07.05. Onneksi olkoon: Helmi, Kastehelmi | Palaute
Koko Helsinki

Antalet deltagare i församlingarnas sammankomster begränsas till 20

20.11.2020, 18:05 /  päivitetty 23.11.2020, 07:20
Under de kommande tre veckorna får maximalt 20 personer delta i samma program eller sammankomst som arrangeras av församlingen inomhus. Begränsningen omfattar alla program som arrangeras i församlingarnas egna utrymmen från och med måndagen den 23.11 fram till söndagen den 13.12.
Kuvassa diakoniatyöntekijä ja asiakas maskit kasvoillaan

Det är Helsingfors och Borgå stift som står bakom linjedragningen som grundar sig på myndigheternas beslut. Gudstjänsterna och förrättningarna måste under alla omständigheter tryggas, de hör till församlingarnas lagstadgade uppgifter. Församlingsborna bör ha möjlighet att delta i gudstjänsten men deltagarantalet begränsas nu till 20 personer, inklusive de som förrättar gudstjänsten. Församlingarna strömmar söndagens huvudgudstjänst under den tid som begränsningarna råder.

Helsingforsförsamlingarnas beredskapsgrupp rekommenderar att deltagarantalet begränsas redan under helgen (20–22.11) i enlighet med de nya linjedragningarna, och att särskild uppmärksamhet riktas mot hygienen och upprätthållande av tillräckliga avstånd. Alla förändringar låter sig dock inte göras på ett par dagar, församlingarna beslutar själva under ledning av kyrkoherden vilka besökarantal man följer under helgen.

Förrättningar och annan verksamhet

Antalet närvarande vid begravningar kan undantagsvis utökas så att de närmast anhöriga har möjlighet att närvara.

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp uppmanar fortfarande, i enlighet med rekommendationerna från den 13.11, till försiktighet gällande privata tillställningar. Över tio personer bör helst inte samlas till en privat sammankomst. Rekommendationen omfattar också familjefester så som dop, bröllop eller minnesstunder i hemmet.

Kör- och övrig hobbyverksamhet kan fortsätta ifall deltagarbegränsningen och avstånden kan hållas. Begränsningen på 20 deltagare omfattar alla åldersgrupper, så som exempelvis grupperna för babyrytmik och musiklek. Eftermiddagsklubbarna för lågstadiebarn fortsätter sin verksamhet i enlighet med stadens instruktioner gällande den grundläggande utbildningen.

Verksamheten för barn och unga har en betydande inverkan på åldersgruppens välmående och därför strävar församlingarna efter att trygga verksamheten så mångsidigt som möjligt.

Munskydd rekommenderas

I situationer med närkontakt rekommenderas användning av munskydd i församlingarna. Rekommendationen gäller alla över 13 år gamla. Utgångpunkten är att församlingsborna själva införskaffar sina munskydd.

För de församlingsbor som inköp av munskydd förorsakar oskäliga utgifter, ska församlingen tillhandahålla munskydd. Alla anställda i församlingarna och på samfälligheten rekommenderas bära munskydd på arbetet såvida användning av munskydd inte ger upphov till hälsoproblem.

Helsingfors stift påminner också om Institutet för hälsa och välfärd THL:s fem basregler för hur du skyddar dig själv och andra från coronasmitta:

1. Ifall du uppvisar symptom, låt testa dig och stanna hemma.

2. Håll åtminstone 1–2 meters avstånd till andra.

3. Iaktta hand- och hosthygien.

4. Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd.

5. Ladda Coronablinkern på din telefon.

För enskilda, situationsbundna beslut svarar kyrkoherden i respektive församling och samfällighetens direktör gällande de gemensamma tjänsterna.

Felaktig annonsering i print

På grund av de nyaste restriktionerna finns det en del felaktig annonsering i print. Kolla om möjligt alltid den nyaste informationen på församlingarnas hemsidor innan du besöker ett evenemang i kyrkan. Tack för din förståelse!‍ Läs mera