29.09. Onneksi olkoon: Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela | Palaute
Tuomiokirkkoseurakunta

Joulu on suosittua kirkossakäyntiaikaa myös Tuomiokirkkoseurakunnassa

Tuomiokirkkoseurakunta

08.01.2020, 16:46 /  päivitetty 08.01.2020, 16:30
Seurakuntien adventin ajan tilaisuuksiin osallistuu kaksi viidestä suomalaisesta ainakin toisinaan. Kauneimmat joululaulut -tilaisuus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten joulunvietossa.
Tuomiokirkko täyttyy joulunaikaan joululaulujen laulajista ja hartauksiin osallistujista

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kolme viidestä (57 %) suomalaisesta osallistuu yhteislaulutilaisuuteen useimmiten tai ainakin toisinaan. Kauneimmat joululaulut kiinnostavat myös nuorempia sukupolvia: puolet alle 35-vuotiaista käy ainakin toisinaan laulamassa kirkossa kauneimpia joululauluja. Innokkaimmin Kauneimmat joululaulut -tilaisuuteen osallistuvat eläkeikäiset, joista neljä viidestä osallistuu tilaisuuteen ainakin toisinaan. Tuomiokirkkoseurakunnassa Kauneimpia joululauluja kävi laulamassa yli 10 000 ihmistä.


Joulukirkossa käy puolet suomalaisista

Tuomiokirkkoseurakunnan muihin joulun ajan tilaisuuksiin, kuten messuihin, hartauksiin ja koululaisten joulukirkkoihin, osallistui yhteensä yli 20 000 kävijää (20 686). Kirkon tutkimuskeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan vastaajista 14 prosenttia ilmoitti joulukirkon kuuluvan jouluunsa useimmiten. Kolmanneksella (34 %) joulukirkko kuului joulunviettoon toisinaan. Yleisintä joulukirkossa käyminen oli eläkeikäisillä (61 %), mutta myös alle 25-vuotiaista puolet osallistui joulukirkkoon ainakin toisinaan. Omassa lapsuudenkodissaan joulukirkkoon oli osallistunut puolet vastaajista (45 %). Tuomiokirkkoseurakunnan joulun ajan tilaisuuksissa kävi kaiken kaikkiaan yli 51 000 ihmistä.

Joulu – Jeesuksen syntymäjuhla

Vastaajilta selvitettiin myös, miten tärkeänä he pitivät joulun sanomaa Jeesuksen syntymästä. Suomalaiset jakautuvat kahteen yhtä suureen joukkoon suhtautumisessaan joulun merkitykseen. Kaksi viidestä suomalaisesta (39 %) on täysin tai osittain sitä mieltä, että joulun kristillinen sanoma on heille tärkeä. Saman verran (38 %) on heitä, jotka ovat väittämästä osittain tai täysin eri mieltä.

Tulokset käyvät ilmi tuoreesta Kirkon tutkimuskeskuksen Gallup Ecclesiastica 2019 -kyselystä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn osallistui 4310 suomalaista ja se kerättiin marras-joulukuussa 2019. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan sekä kirkkoon kuulumisen mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.