04.08. Onneksi olkoon: Veera | Palaute
Koko Helsinki

MOD 2-kurssipäivä moninaisuudesta

06.09.2019 klo 08:30 - 16:00 Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki Vaatii ilmoittautumisen

Päivä on jatkoa MOD-1 päivään/ MOD-peuskurssiin ja kurssi on vain niille, jotka ovat jo käyneet edellä mainitun kurssin. Päivässä syvennetään teemoja, joita on käsitelty MOD1-päivässä tai MOD-peruskurssilla. Teemat: avoimuus, itsetuntemus, ihmisoikeudet, syrjimättömyys ja osallisuus. Moninaisuutta tutkitaan mm. normien, rasismin synnyn, vallan käytön, demokratian ja yhdenvertaisuuden teemojen kautta dialogisuuden hengessä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat itsessä ja muissa sekä lähiympäristöstössä että yhteiskunnassa vallitseviin käytäntöihin, arvoihin ja normeihin ja miten niihin voi osaltaan itse vaikuttaa.

Ei osallistumismaksua. Omakustanteinen lounas n. 10 euroa.