26.05. Grattis: Vilhelmina, Minna | Respons

Hela Helsingfors

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Ett fåtal församlingar i Helsingfors erbjuder vigsel för samkönade par från och med den första mars

01.02.2017, 14:09 /  uppdaterad 01.02.2017, 15:00

Kyrkoherdarna i Helsingfors är oense när det gäller vigsel för samkönade par. Det framgår ur en enkät som tidningarna Helsingin Sanomat och Kirkko ja kaupunki låtit göra.

Biskopsmötet konstaterade förra hösten att den nya äktenskapslagen, som träder i kraft den första mars, inte ger präster rätt att viga par av samma kön till äktenskap. Biskoparna stödde sitt uttalande på kyrkoordningen och kyrkohandboken som inte känner till vigsel för samkönade par. Äktenskapslagen som sådan förpliktigar inte kyrkan till att viga samkönade par.

Trots detta har en handfull präster i Helsingforsregionen meddelat att de tänker viga så fort den nya äktenskapslagen träder i kraft. Ur tidningarnas enkät framgår tydligt hur oklart läget är för tillfället. En majoritet av kyrkoherdarna anser ändå att präster varken kan viga eller välsigna samkönade par innan kyrkans egna regelverk ger tillåtelse till det.

Ur tidningarnas enkät framgår att endast tre kyrkoherdar från Helsingforsregionen är villiga att viga samkönade par. Tio kyrkoherdar tycker att de är prästernas egen sak att bestämma huruvida de viger. För tillfället godkänner kyrkan att prästen ber för ett samkönat par. Varken välsignelse eller vigsel har godkänts av kyrkomötet.

Civiliserat oense

Det var fullsatt när fem kyrkoherdar från Helsingforsregionen diskuterade äktenskapslagen i Sanomahuset i går tisdag. "Ni lyckas vara civiliserat oense" konstaterade debattledaren och skribenten Katja Kuokkanen från Helsingin Sanomat.

Både publiken och herdarna fick rösta med röda och gröna lappar om bland annat vigselrätten. Publiken på plats var delad medan herdarna inte var beredda att ge upp vigselrätten. "Det löser ingenting, då kvarstår ändå frågan om vem vi ska välsigna" sa Laura Maria Latikka från Haga församling. Hon fick också applåder för sin personliga tolkning av äktenskapsbegreppet där hon jämförde skapelsen av man och kvinna med de gråzoner som också finns mellan ljus och mörker. "Jag har själv döpt barn som inte haft ett tydligt kön. Varför hatar vi gråzonerna?" frågade hon sig.

Också Arto Antturi från Sockenbacka rev ner många applåder. "Hesari har en egen agenda i den här frågan, de är inte neutrala" påminde han. Enligt honom är de präster som viger par av samma kön soloåkare som försöker vara hjältar. Där höll bland annat Kari Kanala från Paulus församling inte med. "Det handlar om att tjäna våra medlemmar, människor som känner sig bortstötta av kyrkan men som behöver vår kärlek."

"Handlar hela diskussionen ändå sist och slutligen om kyrkans inställning till homosexualitet?" undrade den andra diskussionsledaren Jaakko Heinimäki, chefredaktör på tidningen Kirkko ja kaupunki. "Nej, för vi välsignar alla människor oberoende av sexuell inriktning, men inte allting som människorna gör" sa kyrkoherde Jouni Turtiainen från Esbo. Kyrkoherde Marja Heltelä från Vanda tycker tvärtom: "Om människor vill vara i ett förhållande och satsa på och jobba för det, då borde kyrkan understöda den handlingen."


Läs också kyrkoherde Stefan Forséns kommentar till debatten på Matteusbloggen.