24.11. Grattis: Siv | Respons
Hela Helsingfors

Utdelning av ansiktsmasker åt behövande avslutas i församlingarna

10.09.2020, 16:36
Helsingfors stad minskar på utdelningspunkter för ansiktsmasker för mindre bemedlade på grund av den sjunkande efterfrågan. Utdelningen i församlingarna avslutas så att den sista utdelningsdagen är fredagen den 11.9.2020.

Sedan Helsingfors började dela ut munskydd den 21 augusti har utdelningsställena lyckats undvika trängsel och det har funnits tillräckligt med munskydd på alla utdelningsställen. Hittills har man delat ut munskydd gjorda av tyg i paket med fyra skydd till cirka 26 000 personer i Helsingfors.

Besökarantalet har ändå minskat på utdelningsställena som ingår i det allmänna utdelningsnätverket, till exempel i församlingars och organisationers utrymmen. Därför upphör utdelningen på dessa utdelningsställen från och med den 14 september.

Utdelningen fortsätter fortfarande i samband med social- och hälsovårdssektorns normala kundverksamhet. Dessutom kommer munskydd fortsättningsvis att finnas tillgängliga för dem som ber om dem på följande ställen: Invånarhuset Malm, Partnerskapshuset Hanna och Rönnbacka förortsstation. På de här utdelningsställena sker utdelningen inom de normala öppettiderna.

Mera info om stadens beslut här

Utdelningspunkter