08.12. Grattis: Magnhild, Magna | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsarnas kyrkoskatt oförändrat en procent

05.11.2021, 09:39 /  uppdaterad 05.11.2021, 10:11
Helsingforsförsamlingarnas gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att kyrkoskatteprocenten i Helsingfors år 2022 är en procent, det vill säga samma som i år. Skatteprocenten hör till de lägre i Finland.
Kallion kirkon torni ylhäältä kuvattuna

"Det är ett medvetet beslut att hålla skatteprocenten på en låg nivå i Helsingfors, ekonomiska skäl ska inte vara ett hinder för att höra till kyrkan. Just nu jobbar vi hårt inom församlingarna för att trygga verksamheten även i framtiden; det innebär betydande stabiliseringsåtgärder gällande ekonomin men också nytänk och omorganisering av arbetet", säger förvaltningsdirektör Juha Silander.

Processen Modigt tillsammans är som bäst under arbete i Helsingfors församlingar.

”Gällande tryggandet av verksamhetsförutsättningarna strävar vi efter möjligast effektiv användning av resurserna, för att få ut största möjliga nytta av vårt arbete. Vi bär ansvaret för användningen av skattemedlen med noggrannhet, säger Juha Rintamäki som är direktör för den kyrkliga samfälligheten.

Med sina 330 000 medlemmar är Kyrkan i Helsingfors ett av de största samfunden i stan. Helsingforsarnas kyrka vill tjäna invånarna på bästa sätt, komma med hjälp och hopp genom bland annat mathjälp, familjerådgivning och stöd för bland annat ensamma, äldre, ungdomar och barn – såväl här hemma som även internationellt.