21.04. Grattis: Camilla | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Stefan Forsén ny direktör inom kyrkan i Helsingfors

06.09.2018, 19:22 /  uppdaterad 06.09.2018, 19:21
Gemensamma kyrkofullmäktige utsåg vid sitt sammanträde den 6.9 kyrkoherde Stefan Forsén till ny direktör för det gemensamma församlingsarbetet vid samfälligheten i Helsingfors.

Till det gemensamma församlingsarbetet hör bland annat sjukhussjälavården, familjerådgivningen, Samtalstjänsten, samt arbetet bland handikappade, missbrukare, bostadslösa, studerande och unga. Kampens kapell och sommarverksamheten på Svartholmen är en del av det gemensamma församlingsarbetet. Det gemensamma församlingsarbetet stöder även de svenska församlingarna som ordnar ungdomsverksamhet och öppen holmboverksamhet på Lekholmen.

– Den största utmaningen inom det gemensamma församlingsarbetet just nu är att frimodigt våga förnya verksamheten så att den svarar mot stadsbornas behov, säger Stefan Forsén och nämner sjukhussjälavården som exempel.

Förut kunde patienter vistas veckovis på sjukhus, numera får man ofta åka hem väldigt snabbt. Det betyder inte att sjukhussjälavården blivit onödig, men att vi behöver omforma arbetet så att man kan möta patienter för samtal också utanför sjukhuset.

– Sjukdom och frågor kring liv och död har inte försvunnit någonstans, men sättet hur människor behöver hjälp förändras hela tiden, och dessa förändringar behöver kyrkan vara lyhörd för.

I Helsingfors jobbar kyrkan dels lokalt genom församlingarna, dels samarbetar man kring större helheter. På avdelningen för gemensamt församlingsarbete jobbar 130 personer med olika former av tjänster som kyrkan i Helsingfors erbjuder, allt från familjerådgivning och arbete bland bostadslösa till kampanjer och närvaro i gatubilden.

– Det är en otroligt dynamisk avdelning med stor expertis inom vitt skilda områden. Min vision är att hitta det som gör att vi går åt samma håll - med helsingforsarnas välfärd i fokus. Jag ser fram emot att få utveckla arbetet tillsammans med personalen, säger Stefan Forsén.

Enligt honom är församlingarna i Helsingfors fortfarande starka även om ekonomin och medlemskapet förändrats.

– Jag ser allt gott som kyrkan gjort i Helsingfors genom tiderna. Nu är frågan hur vi ska göra så att det fungerar på bästa sätt även i framtiden.

Gällande det gemensamma församlingsarbetet på svenska lyfter Forsén fram de svenska rummen i stan.

– Vilka svenska rum behöver vi för ett starkt församlingsarbete i stan? Lekholmen stiger ganska naturligt fram, men vilka andra områden kunde det vara värt att fokusera på?

Tjänsten som direktör vid den kyrkliga samfälligheten är tidsbunden på tre år 2019-2021 och söktes av sammanlagt elva personer. Beredningsgruppen var enig i sitt val av Forsén. Pentti Miettinen, som varit direktör för avdelningen för gemensamt församlingsarbete sedan år 2010, går i pension i slutet av året.

Stefan Forsén (1959) är född i Helsingfors, prästvigd 1993 i Borgå. Sedan 2010 har han varit kyrkoherde i Matteus församling, innan dess verkade han bland annat som rektor för Lärkkulla Stiftelsens Folkakakdemi.Kontaktuppgifter:

Stefan Forsén, tfn (09) 2340 7310 / 050-380 3945, stefan.forsen@evl.fi