21.04. Grattis: Camilla | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Söndagens gudstjänster 9.9.2018

04.09.2018, 11:00
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors.

SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa.

Munkshöjdens kyrka Sö 14 konfirmation, läger 3.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässa

Tomasmässor på svenska ti 9.10 och 6.11 i Johanneskyrkan kl.18. Gästpredikant vid första mässan är Monica Cleve, speaker Maria Lindberg och musiker Anders Ekberg. Info ulf.skogstrom@evl.fi

Mässa i Taizéstil

Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan kvällste. Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den andra fredagen varje månad (14.9, 12.10, 9.11, 7.12) kl. 18.

Öppna dörrar- kurs

För dig som är närståendevårdare till någon som behöver din vård eller omsorg. Fyra onsdagar: 26.9, 10.10, 24.10 och 7.11 kl. 10-14 i Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimv. 97. Mera info och anm. Maria Hall-Pänttäjä tfn 050-3800922 och Nina Hongell- Ekholm tfn 050-4306091, nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi senast 19.9.2018. Arr: Folkhälsans förbund i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Vila ut!

En tvåspråkig rekreationsdag för dig som vårdar ett funktionshindrat barn hemma lö 27.10 kl. 10-17 på Villa Hvittorp, Hvittorpsvägen 245.

Vi bjuder på avkoppling, andakt, måltider, kaffestunder, bastubad och kamratstödgrupper. Villa Hvittorp ligger naturskönt vid Vitträsk i Kyrkslätt. Hela dagen är gratis för deltagarna. Gemensam transport kl. 9 från Järnvägstorget. Bindande anmälan före den 12.10 till ysk.diakoni@evl.fi eller tfn 09- 23402538. Platsantalet är begränsat. Mera info: Maria Hall-Pänttäjä, 050 3800922.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.