29.01. Grattis: Valter, Volter | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Söndagens gudstjänster 25.11.2018

22.11.2018, 10:41
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kammarkören Jubilate. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa med temat ”Minst”. Mia och Björn Vikström, Stefan Forsén.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka och CoolKids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag.

So 16 Konzert mit dem Mikhailsovsky Quartet in det Deutschen Kirche.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Mässa i Taizéstil

Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan kvällste. Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den 7.12 kl. 18.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.