19.06. Grattis: Sigrid, Siri | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Söndagens gudstjänster 14.10.2018

11.10.2018, 10:36
Gudstjänst på svenska i kyrkor i Helsingfors.

SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Barnkören. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Passionärerna. Kyrkkaffe med församlingsvalkandidaterna.

Folkhälsanhuset Sö 15 mässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 familjemässa. Barngrupper medv. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässa

Tomasmässa på svenska 6.11 i Johanneskyrkan kl.18. Info ulf.skogstrom@evl.fi

Mässa i Taizéstil

Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan kvällste. Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den andra fredagen varje månad (9.11, 7.12) kl. 18.

Vila ut!

En tvåspråkig rekreationsdag för dig som vårdar ett funktionshindrat barn hemma lö 27.10 kl. 10-17 på Villa Hvittorp, Hvittorpsvägen 245.

Vi bjuder på avkoppling, andakt, måltider, kaffestunder, bastubad och kamratstödgrupper. Villa Hvittorp ligger naturskönt vid Vitträsk i Kyrkslätt. Hela dagen är gratis för deltagarna. Gemensam transport kl. 9 från Järnvägstorget. Bindande anmälan före den 12.10 till ysk.diakoni@evl.fi eller tfn 09- 23402538. Platsantalet är begränsat. Mera info: Maria Hall-Pänttäjä, 050 3800922.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.