21.04. Grattis: Camilla | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Söndagens gudstjänster 12.8.2018

09.08.2018, 08:36
Gudstjänster på svenska i kyrkor Helsingfors.

SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa.

Hagasalen Sö 16.30 Puls-gudstjänst.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.