17.12. Grattis: Rakel | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Kul sommarprogram för barn och familjer i Matteus

Matteus församling

21.02.2018, 11:42 /  uppdaterad 14.03.2018, 12:56
I sommar ordnar Matteus församling både dagläger och övernattningsläger för barn och familjer. Kom med!


Dagläger för 3-6-åringar 4-7.6

  • dagklubbens lokal, Nordsjö, Sjökortsgränden 6
  • dagligen kl.9.30-12.30
  • avgift: 20 €
  • eget mellanmål med

Frågor om lägret: Marianne (Ka) Bergström tel. 050-3803995 (vard. kl.9-13)
Anmälan senast 30.4

Dagläger för 7-12-åringar 4-8.6 i Matteuskyrkan

  • dagligen kl.9-16
  • avgift: 50 €

Anmälan senast 30.4

Barnläger för 7-14 åringar på Lekholmen tillsammans med Johannes församling 6-9.8.

  • avgift 80 €

Anmälan senast 30.4

Familjeläger på Lekholmen 24-26.8 tillsammans med Johannes och Petrus församling.

Mera info: Catarina Bärlund-Palm
Anmälan till alla läger: catarina.barlund-palm@evl.fi

Avgiften får inte vara ett hinder för någon att delta, meddela Catarina vid anmälan.