26.01. Grattis: Jonatan | Respons
Hela Helsingfors

Seniorerna välkomna tillbaka i kyrkans frivilligarbete

Församlingar

25.06.2020, 08:13
Hermannin diakoniatalon vapaaehtoistyöntekijä nostelee banaanilaatikoita

Tisdagen den 23.6 hävde regeringen rekommendationerna gällande över 70-åringars distansering med anledning av coronaläget. Således finns det inte heller någon orsak att hålla fast vid begränsningen gällande församlingarnas frivilligarbete. Över 70-åringar är hjärtligt välkomna tillbaka till frivilligarbetet på samma villkor som alla yngre personer.

I frivilligarbetet, liksom i alla övriga uppdrag, är det ändå skäl att komma ihåg de anvisningar som fortfarande gäller, d.v.s. att begränsa de nära kontakterna och använda sunt förnuft gällande olika personers hälsotillstånd och riskfaktorer.

God hygien och avstånd är fortfarande viktigt att minnas för alla åldrar. Ta kontakt med din egen församling om du har frågor gällande frivilligarbetet och lämpliga uppgifter för just dig.

På webbtjänsten frivilligarbete.fi hittar du också uppdrag som är aktuella just nu. För mathjälpen i Helsingfors behövs det exempelvis mera frivilliga för tillfället.