23.09. Grattis: Tekla | Respons
Hela Helsingfors

Samfälligheten fick ersättningar –Tingsrätten dömde två före detta anställda för brott i anslutning till reparations- och underhållsinvesteringar

Samfälligheten

10.09.2021, 14:19
Helsingfors tingsrätt har i dag i ett åtalsuppgörelseförfarande behandlat ett brottmål där två personer som varit anställda av samfälligheten dömts för grovt tagande av muta och brott mot tjänsteplikt.
Seurakuntien talo

Helsingfors kyrkliga samfällighet yrkade som kärande i målet på att de två ska straffas samt betala skadestånd. Under åtalsuppgörelseförfarandet har de svarande erkänt brotten. Tingsrätten dömde dem till villkorligt fängelsestraff samt bekräftade förlikningen mellan parterna, som ligger till grund för de skadestånd de svarande har ersatt Helsingfors kyrkliga samfällighet med.

I juli 2016 gjorde samfälligheten en polisanmälan sedan man upptäckt oegentligheter i samband med fastighetsbyråns upphandling av reparations- och underhållstjänster. Polisen i Helsingfors utredde ärendet under rubriceringen grovt tagande av muta, grovt givande av muta och grovt missbruk av tjänsteställning. I december 2020 åtalade åklagaren de två tjänstemännen på chefsnivå för grovt missbruk av tjänsteställning och grovt tagande av muta.

De svarande har varit avstängda från sina tjänster sedan förundersökningen inleddes och deras tjänsteförhållande har upphört.

Ärendet har behandlats av tingsrätten i ett åtalsuppgörelseförfarande. Tingsrätten dömde svarande till villkorligt fängelse för grovt tagande av muta samt brott mot tjänsteplikt.

Under åtalsuppgörelseförfarandet fastställde Helsingfors tingsrätt förlikningsavtalet mellan samfälligheten och de två svarande. Enligt avtalet ska de svarande som skadestånd erlägga 300 000 euro till Helsingfors kyrkliga samfällighet. De svarande har ersatt samfälligheten med den ifrågavarande summan.

”Åtalet gällde en omfattande och komplicerad helhet som bestod av flera separata upphandlingar. Nu har äntligen beslut fattats i ärendet och vi kan återgå till normala rutiner. Samfällighetens ledning har fullt förtroende för fastighetsavdelningens nuvarande verksamhet och det är viktigt att utredningarna som pågått i många år nu avgjorts av tingsrätten”, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

”Sanningsenlighet är av odelbar betydelse för oss. Hela gemenskapen, kollegerna, cheferna och kyrkans medlemmar måste kunna lita på att vår personal handlar ansvarskännande och med det gemensamma bästa för ögonen. Vi kan alla – dagligen – dra vårt strå till stacken i detta arbete.”

På frågor svarar samfällighetens direktör Juha Rintamäki 050 593 1944.