08.12. Grattis: Magnhild, Magna | Respons
Hela Helsingfors

Restriktioner: Vi håller avstånd och sjunger in julen

Församlingar

19.11.2021, 13:21 /  uppdaterad 23.11.2021, 15:39
Från och med den 25.11.2021 gäller nya coronarestriktioner i Helsingfors. Till gudstjänsten är du alltid välkommen men julens allsångstillfällen omfattas av de nya begräsningarna.
Piirretty kasvomaski ja koristeita vihreällä pohjalla.

Coronapass kommer inte att tas i bruk gällande andakter, gudstjänster eller kyrkliga förrättningar.

Vad gäller allsångstillfällen kan församlingarna välja mellan att ta i bruk coronapasset eller dra ner antalet deltagare till hälften av den tillåtna mängden för utrymmet i fråga. Ifall coronapasset är i bruk behöver församlingen inte begränsa deltagarantalet i allsångstillfället.

Restriktionerna är i kraft fram till den 24.12.2021.

Här hittar du hela beslutet från regionförvaltningsverket 18.11

De vackraste julsångerna ljuder som förut

De älskade allsångskonserterna "De vackraste julsångerna", som årligen lockat många glada julsångare till kyrkan, kommer att förverkligas i stort sett som planerat. Vi i församlingarna gör allt för att alla som vill sjunga allsång inför julen ska få möjlighet att göra det.

"Kyrkorna i centrum är stora. Om deltagarantalet är ungefär lika stort som tidigare år så ryms alla in, även ifall endast hälften av kyrkans sittplatser får användas", säger kyrkoherde Johan Westerlund i Johannes församling.

Han syftar då på Johanneskyrkan, Gamla kyrkan och Pauluskyrkan där församlingen inte kommer fråga efter coronapass vid allsångskonserterna.

Församlingens tillfälliga utrymmen på Drumsö är däremot så pass små att coronapass blir aktuellt vid allsångsstunden "De vackraste julsångerna" den 19.12 kl. 16 på Heikasvägen 7. Utöver coronapass kontrolleras även identitetsbevis på alla deltagare. Dörrarna öppnas kl. 15:30. Ingång via huvudingången.

I övrigt kommer coronapass inte att efterfrågas i samband De vackraste julsångerna i Helsingfors svenska församlingar. Vi strävar efter att öppna upp kyrkorummen och salarna till maximal kapacitet och därmed ge plats för alla som sjunga utan att det för en skull känns trångt.

‍Anmäl dig till Petrusmässan på förhand

Petrus församling har stiftets biskop Bo-Göran Åstrand på besök i december under en så kallad biskopsvisitation. Söndagen den 5.12 firar församlingen gemensam Petrusmässa i Petruskyrkan, det är hela familjens gemensamma gudstjänst på andra advent med julgröt efter gudstjänsten.

Det finns begränsat med platser, så för att göra det säkert för alla att delta kan du förhandsanmäla dig via detta formulär De 130 första anmälda kan delta i gudstjänsten.

Stäm upp till sång i soffan

Ifjol ökade församlingarnas strömmade material på webben mångfalt och också i år kommer det att vara möjligt att följa med de vackraste julsångerna online. Den 19.12 kl. 18 strömmar Matteus församling en allsångskonsert från Matteuskyrkan. Mera information följer närmare konserten.

Följ med eller ring kansliet

Coronaläget utvecklas och lever under hela december. Följ gärna med på hemsidorna, vi uppdaterar så fort vi vet om hur de rådande restriktionerna påverkar adventstidens evenemang. Du kan också kontakta våra kanslier, vi svarar gärna på frågor.

Kontaktuppgifter:

Välkommen till kyrkan i advent!

J‍ultidens program i Helsingfors församlingar