24.01. Grattis: Jarl | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Program veckorna 3 & 4

Matteus församling

15.01.2020, 15:03
Här är programmet i Matteus församling under veckorna 3 och 4.

Gudstjänster

Högmässa söndagen den 19.1 kl 10.00 i Matteuskyrkan. Mässan förrättas av Juho Kankare. Efteråt serveras kyrkkaffe i församlingssalen.

Högmässa söndagen den 26.1 kl 10.00 i Matteuskyrkan. Mässan förrättas av Fred Wilén. Efteråt serveras kyrkkaffe i församlingssalen.

Ungdomsmässa i Matteuskyrkan varje onsdag kl. 18. Ungdomsmässan är en halvtimmes mässa med bönevandring, nattvard, dialogpredikan och musik. Den genomförs med och av församlingens ungdomar. Välkommen oberoende av ålder!

Kvällsmässa söndagen den 26.1 kl. 18 i Matteuskyrkan. Årets första kvällsmässa gästas av biskop Åstrand som kommer att tala kring temat Jesus väcker tro. Efter kvällsmässan bjuds det på kvällste. Läs mera om kvällsmässan här.

Barn och familjer

Musikleken Klapp & Klang kl. 10 (för 1-4 -åringar) och Gung & Sjung kl. 11 (för 0-1 -åringar) varje tisdag i Matteuskyrkan. Där får man sjunga, dansa och leka med andra jämnåriga. Vi sjunger en halv timme och efteråt finns det möjlighet att umgås över en kopp kaffe (eller köpa lunch i vår lunchrestaurang). Välkommen!

Dagklubb (3-6 år) måndag, tisdag, fredag kl. 9.30-12.30 och familjeklubb torsdag kl. 9.30-12. Klubben samalas i Nordsjö (Sjökortsgränden 6). Ledare: Marianne Bergström, kontakt och anmälning 040-5949719. Ingen anmälan krävs för familjeklubben!

Popkören för årskurs 4-7 börjar igen och nu har du din chans att komma med. I popkören sjunger vi de bästa poplåtarna tillsammans och uppträder på Matteus församlings konserter under våren. Kören övar varje onsdag kl. 15 i Matteuskyrkan. Ledare är Emma Gustafsson och du kan anmäla dig till emma.gustafsson@evl.fi.

Barnkören för årskurs 1-3 övar i skolorna på Matteus församlings område. Mera information om tider och dagar här.

Klubbar ordnas i skolorna på Matteus församlings område. Mera info hittar du här.

Familjelördag i Matteuskyrkan 25.1 kl. 10-13. Musiklek, fika och roliga lekar för familjens yngsta. Välkommen - ingen anmälan krävs!

Unga

Öppet hus varje onsdag kl. 15 i Matteuskyrkan. Kom och prata, läsa läxor, chilla eller spela tillsammans med våra ungdomsledare!

Vuxna

Stickklubben börjar igen torsdagen 30.1 kl. 11 och samlas udda veckor i Matteuskyrkans Olavussal. Välkommen med!

Folkhälsans sällskapsträffar samlas jämna veckor i Matteuskyrkan Olavussal. Nästa träff är 23.1 kl. 11. Ingen förhandsanmälan krävs!

Musik

Kyrkokören börjar tisdagen 14.1. Vi övar på tisdagskvällar kl 18.30-21. Mera info hittar du här.

Kören VårTon börjar onsdagen 15.1. ‍Vi övar onsdagar kl. 15.45-16.30. Mera info hittar du här.

Nu startar en ny projektkör i Helsingfors! Under helgen 24-26.1 kommer starttillfällen att ordnas i alla de svenskspårkiga församlingarna i Helsingfors. Starttillfället för Matteus del ordnas söndagen den 26.1 kl. 15.30 i Matteuskyrkan. Projektkören VOICE fokuserar på popmusik och kommer att öva varannan vecka fram till avslutningskonserterna i slutet av april. Unga, unga vuxna och äldre med olika bakgrund inom musik är alla välkomna med!