21.04. Grattis: Camilla | Respons
Hela Helsingfors

Ny terminal för svinnmat i Helsingfors: Stadin Safka

08.01.2021, 13:53 /  uppdaterad 08.01.2021, 14:00
Terminalen för svinnmat i Stapelstaden är en del av Helsingfors stads och Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma verksamhet för att utveckla mathjälpen i Helsingfors. Terminalen inleder sin verksamhet stegvis och går under namnet "Stadin safka".
Hävikkileipä

Terminalen kommer inte att ha egen matutdelning, d.v.s svinnmat delas inte direkt ut från terminalen. Maten transporteras från terminalen till olika mathjälpsaktörer i Helsingfors, som sedan delar ut den bl.a. som matkassar, gemensamma luncher och mellanmål. Nätverket består av organisationer, församlingar och stadens verksamhetsställen.

Utöver svinnmatsterminalen kommer Stadin safka också att stöda mathjälpsaktörerna med att utveckla sin egen verksamhet. Syftet är att hämta tjänster närmare mathjälpen, öka på människornas delaktighet och kollektivitet samt göra mathjälpen i Helsingfors mer mångsidig.

Läs mera (på finska)