19.10. Grattis: Viking | Respons
Hela Helsingfors

Nya förtroendevalda välsignas inför uppdraget

09.01.2019, 11:01 /  uppdaterad 29.01.2019, 14:59
Kyrkans nya förtroendevalda, det vill säga församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige som valdes i höstens församlingsval, påbörjar nu sitt fyra år långa uppdrag. De välsignas inför uppdraget i sina församlingar.

I november 2018 hade vi församlingsval av nya förtroendevalda i församlingarna. Till gemensamma kyrkofullmäktige valdes sammanlagt 91 delegater varav 81 är finskspråkiga och 10 svenskspråkiga. Därtill valde varje församling ett eget församlingsråd. Sammanlagt 278 personer fick en plats i ett församlingsråd, av dessa är 38 svenskspråkiga.

Välsignelse av församlingsrådet

Söndagen den 13.1 kl. 12 välsignas Johannes församlings nya förtroendevalda i högmässan i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 10. Johan Westerlund och Jonas Gehlin samt Johannes kantori medverkar. Kyrkkaffe efter mässan.

Söndagen den 27.1 kl. 10 välsignas de förtroendevalda i Matteus församling i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Efteråt serveras kyrkkaffe i Olavussalen. Präst Fred Wilén.

Söndagen 10.3 kl. 15 välsignas de förtroendevalda i Petrus församling i samband med Petruskyrkans invigning, Skogsbäcksvägen 15.

Vem sitter i rådet?

Församlingsrådet i Johannes församling hittar du här.

Församlingsrådet i Matteus församling hittar du här.

Församlingsrådet i Petrus församling hittar du här.

Vem sitter i gemensamma kyrkofullmäktige?

De svenska medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige hittar du här.