19.09. Grattis: Torborg | Respons
Hela Helsingfors

De här Helsingforskyrkorna är tillgängliga för samkönade brudpar

24.02.2017, 13:58 /  uppdaterad 27.02.2017, 15:58

När den nya äktenskapslagen träder i kraft den 1 mars finns det en handfull kyrkor i Helsingfors där samkönade par är välkomna att fira bröllop.

Församlingsråden i Haga, Malm, Tölö, Paulus och Baggböle finska församlingar har bestämt att alla utrymmen i respektive församling är tillgängliga för samkönade par, inberäknat vigsel eller välsignelse av paret. Därtill har också kyrkoherdarna i Munksnäs, Åggelby och Botby finska församlingar meddelat att deras utrymmen är tillgängliga.

Det innebär att bland annat följande kyrkor är möjliga vigselkyrkor:

Botby kyrka

Botby gårds kapell

Munksnäs kyrka

Åggelby gamla och nya kyrka

Månsas kyrka

Den gode herdens kyrka i Baggböle

Pauluskyrkan

Hoplax kyrka

Munkshöjdens kyrkaTempelplatsens kyrka

Tölö kyrka


Viks kyrka


Malms kyrka


Kottby kyrka


Utöver dessa är också Diakonissanstaltens kyrka tillgänglig.

Mera information om Helsingfors kyrkor, kontakt och bokningsmöjligheter hittar du här: http://www.helsinginkirkot.fi/sv

Ingen svensk församling erbjuder kyrksalen

Bland de svenska församlingarna i Helsingfors har Matteus församling meddelat att man upplåter alla andra utrymmen utöver de sakrala utrymmena, det vill säga kyrksalen, för festligheter som också kan innefatta en vigsel av ett samkönat par.

Hindersprövning kan alla par be om från alla församlingar i Helsingfors. Också bön för och tillsammans med brudparet är möjligt att få i alla församlingar, även i de sakrala utrymmena.

Vem viger?

Den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors har ingen officiell lista över vilka präster som kan tänka sig att viga samkönade par. Det är ändå klart att det finns präster i Helsingforsområdet som kan tänka sig att göra det. En del präster har valt att lägga upp sitt namn på en gemensam webbsajt: https://sateenkaaripapit.wordpress.com/