03.08. Grattis: Linnea | Respons
Hela Helsingfors

Midsommarhelgen i Helsingfors församlingar

24.06.2021, 08:43
Restriktionerna har nu lättat till den grad att det äntligen är möjligt att gå i gudstjänsten, om inte helt så näst intill helt som vanligt. Välkommen i midsommarkyrka!
päivänkakkaroita kesäniityllä ja tuomiokirkko ääriviivapiirroksena

Midsommardagens predikogudstjänst i Munksnäs kyrka: lördag den 26 juni kl. 13 tillsammans med Anne Koivula och Liisa Ahlberg. Du är välkommen att delta i gudstjänsten på plats i kyrkan! Ingen anmälan behövs.

Söndag 27.6 Kl. 10 Åggelby gamla kyrka. Du är välkommen att delta i gudstjänsten på plats i kyrkan! Ingen anmälan behövs. Gudstjänsten sänds också digitalt på Petrus församlings facebook.

En närbild av ett grönt löv med daggdroppar. En vit logo för Petrus församling är klistrad på bilden.