23.01. Grattis: Ingegerd, Ingela | Respons
Hela Helsingfors

Matteus församlings verksamhet inhiberad tre veckor framåt på grund av coronaviruset

Matteus församling

12.03.2020, 21:29 /  uppdaterad 17.03.2020, 13:13
I Matteus församling inhiberas en stor del av verksamheten under de tre kommande veckorna. Biskoparna har tillsammans beslutat att gudstjänsterna tillsvidare firas som direktströmning via internet. Församlingen samlas alltså inte i kyrkan utan gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans.

Helsingfors kyrkliga samfällighet har gett församlingarna gemensamma direktiv med anledning av spridningen av coronaviruset och även vi i Matteus vill göra vår del för att fördröja spridningen av viruset. Att fördröja spridningen är viktigt för att ge sjukvården så mycket tid som möjligt för att förbereda sig för epidemin och för att motverka att sjukvårdens resurser överbelastas.

Matteus församlings verksamhet tar paus de tre kommande veckorna (tills vidare alltså fram till den 2.4.2020). Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 16.3.2020 gett församlingarna anvisningar om hur gudstjänsterna ordnas under coronaepidemin.

Biskoparna konstaterar att människors oro för utbredningen av coronaviruset ökar varje dag. I den situationen är kyrkans uppgift att stå vid människornas sida och förmedla budskap om tro och hopp. Framför allt i svåra tider fortsätter kyrkan att be för folket och hela världen.

Här under kan du läsa hur de olika verksamhetsområdena inom Matteus församlings berörs under undantagstillståndet.

Gudstjänster online och kyrkorna öppna

Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna är hjärtat i kyrkans andliga liv, och enligt kyrkolagen hör de till församlingarnas lagstadgade uppgifter.

Biskoparna har tillsammans beslutat att gudstjänsterna tillsvidare firas som direktströmning via internet. Församlingen samlas alltså inte i kyrkan utan gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans.

Biskoparna rekommenderar att varje församling håller sin huvudkyrka öppen för stillhet och enskild bön efter gudstjänsten. På plats finns en präst eller församlingsanställd för samtal och själavård. Det handlar inte om en offentlig tillställning men kyrkan håller öppet. Biskoparna betonar att det är viktigt att öppna kyrkorummet för stillhet och bön med tanke på nationens kristålighet.

Specialarrangemang gällande förrättningar

I sin anvisning konstaterar biskoparna att kyrkliga förrättningar tillsvidare sköts med undantagsarrangemang. I överenskommelse med familjer och anhöriga kan högst 10 personer vara närvarande vid dop, vigslar och begravningar. Vid begravning rekommenderar man jordfästning vid graven.

Pastorskansliet i Matteuskyrkan stängt

Matteus församlings pastorskansli på Åbohusvägen 3 håller stängt under mars månad. Du når oss ändå normalt per telefon (09) 2340 7300 eller e-post matteus.fors@evl.fi må, ti, to och fr kl. 9-14.

Grupper och evenemang ställs in

Större evenemang så som 10-åringarnas födelsedagsfest på Borgbacken skjuts fram. Besök på institutioner som servicehus, åldringshem, dagis och skolor ställs in. Vår dag- och familjeklubb under veckan inhiberas samt musikleken på tisdagar.

Ungdomskvällar, konfirmandkvällar och ungdomarnas Londonresa ställs in. Lika så även ungdomsmässan på onsdagar.

Alla körövningar ställs in.

Lunchrestaurangen Snellu café håller stängt

Lunchrestaurangen Waste & feast Snellu café i Matteuskyrkan håller också stängt i tre veckor. Mathjälpen fortsätter dock i förändrad form: matprodukter packas färdigt i så kallade akutkassar. Det är inte möjligt att påverka innehållet i de färdigt packade kassarna så utdelningen av dem löper snabbt. Genom att sprida på utdelningen undviker man folksamlingar, också köbildning försöker man aktivt undvika. Kassar delas ut vardagar mån-fre kl 13-15 i Matteuskyrkan.

Vi finns här för dig

Kyrkans anställda finns till för dig. Ta gärna kontakt ifall du vill tala med nån. Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat. Mera info på www.samtalstjanst.fi.

Du kan också kontakta Matteus församlingsanställda ifall du behöver prata. Du hittar kontaktuppgifter här.