03.03. Grattis: Torbjörn | Respons
Hela Helsingfors

Mathjälp: Förändringar i utdelningen av matkassar under sommaren

Församlingar

29.05.2020, 09:08 /  uppdaterad 18.06.2020, 15:47
Sedan den 16.3.2020 har Helsingfors församlingar delat ut färdigt packade matkassar eftersom de gemensamma måltiderna och matutdelningen i Kvarnbäcken måste stängas för att dämpa spridningen av coronavirus. Från och med den 1.6 förändras utdelningen delvis.Mottagaren kan inte påverka innehållet i de färdigt sorterade, så kallade akutkassarna.

Utdelning av matkassar sommaren 2020

Kl. 13 så länge som kassarna räcker till:

* Mån-fre Matteuskyrkans Livsrum, Åbohusvägen 3

* Mån, tor och fre Diakonihuset Hermanni, Tavastvägen 73

* Tis och ons Malms Livsrum, Pehrstået 16

Ons och fre klo 10

Hurstin Apu, Helsingegatan 19 (Stängd 27.6 –4.8)

Samt på följande ställen kl. 14 så länge som kassarna räcker till:

måndagar Verksamhetscentralen Jenny i Malmgård, Beckersvägen 9

tisdagar Sockenbacka kyrka, Skinnhandlargränden 4

onsdagar Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3

torsdagar Hoplax kyrka obs! kl 13.30, Vespervägen 12

torsdagar obs! kl. 16.30 Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22 A

fredagar obs! kl 13 invånarutrymmet i Alpbyns setlementbostäder, Alpbygatan 22-24

Mathjälp också fredagar vid Gamlas sorteringsstation, Kanteletargränden 1. Gå med i deras Facebook-grupp och följ med annonseringen!

Helsingfors stads invånarhus: Partnerskapshuset Hanna, Sturegatan 12, och Åggelby Societetshus, Larin Kyöstis väg 7, öppnar dörrarna 1.6. Det bjuds på ett litet mellanmål/kaffe i samband med verksamheten.

Helsingfors stad erbjuder en varm måltid per dag åt hemlösa, på nio olika utdelningspunkter. En av dem är "Nuoli" som är en mötes- och stödplats för unga, på Backasgatan 50. Från samma adress är det också möjligt att få med sig svinnmat från affärerna fr.o.m. 9.6, tisdagar och fredagar.

Uppgifterna kan förändras. Nyaste informationen finns på ruoka-apu.fi på finska.

Matutdelningen i Kvarnbäcken och församlingarnas gemensamma måltider tyvärr på paus tills vidare.

OBS! För att trygga säkerheten ber vi alla iaktta säkerhetsavstånd på 2 meter till alla människor. Rör också endast vid den matkass som du själv plockar upp (1 kass/person). Matkassarna är ämnade för de som är i akut behov av mathjälp. Tack för att du inte hamstrar!

Mathjälpen arrangeras för tillfället i samarbete med Helsingfors församlingar, Helsingfors stad, Kvarnbäckens matutdelning och hjälporganisationen Hursti.

Tilläggsuppgifter: Katja Lehtola, tfn 050 4725760, katja.lehtola@evl.fi