19.10. Grattis: Viking | Respons
Hela Helsingfors

Många nya kandidater kom in - kvinnorna i majoritet

19.11.2018, 16:03 /  uppdaterad 29.01.2019, 15:13
I gemensamma kyrkofullmäktige är 56 procent av ledamöterna nya. Också på lokalplan förnyades församlingsråden; av 38 svenskspråkiga rådsmedlemmar i Helsingfors är knappa hälften nya. Flest nya förtroendevalda finns i Hertonäs finska församling där elva av fjorton ledamöter är nya.
Valresultat

Flest nya invalda bland de svenska församlingarna har Johannes där åtta av fjorton rådsmedlemmar och samtliga representanter i gemensamma kyrkofullmäktige är nya.

Medelåldern i Johannes församlingsråd är 47 år vilket är den lägsta bland de svenska församlingsråden i Helsingfors (Petrus 48 år, Matteus 51 år). Yngsta rådet i hela stan har Berghälls finska församling där medelåldern är 41 år. Äldst är rådet i Baggböle finska församling med en medelålder på 58 år.

I Matteus församling fick barn- och ungdomslistan ”För barn och unga i Matteus” in tre kandidater. Yngst i rådet är Niclas Lemström (ny), 20 år, studerande från Botby. Lemström är också yngst bland samtliga svenskspråkiga förtroendevalda i Helsingfors.

Yngsta förtroendevalda i hela Helsingfors är studerande Perttu Pylvänen, 19 år från Mikaels församling (Mikaelin seurakunta). Församlingens huvudkyrka ligger i Mellungsbacka.

Ser man till gemensamma kyrkofullmäktige är den yngre representationen däremot liten. Endast fem delegater i gemensamma kyrkofullmäktige är under 30 år.

Åldersfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige

Jämn könsbalans

Könsfördelningen i både Petrus och Matteus församlingsråd är precis jämn med sex stycken kvinnor och sex stycken män i bägge råden. Också domkyrkoförsamlingen har en exakt jämn könsfördelning i församlingsrådet.

I Kasbergets finska församling är männen i majoritet, sexton församlingar har kvinnlig majoritet i rådet. Bland dem finns Johannes med åtta kvinnor i församlingsrådet.

I gemensamma kyrkofullmäktige representeras Johannes av två kvinnor och två män där Matteus och Petrus enbart har manliga ledamöter, tre var. Som helhet består gemensamma kyrkofullmäktige av 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Fullmäktige könsbalans

"Petrus för alla" fick in hela listan

Klasslärare, TM Sonja Djupsjöbacka från Munkshöjden (ny), toppade listan och drog in dubbelt så många röster som invalda nr 2 - Caroline Sandström, FD och huvudredaktör från Munksnäs – i Petrus församlingsråd. Bägge två representerar listan ”Petrus för alla” som fick in alla sina fem kandidater i det nya församlingsrådet. Ingen annan svensk lista drog in samtliga kandidater på listan.

I Johannes och Botby finska församling fanns det endast en lista i valet till församlingsråd.

I gemensamma kyrkofullmäktige fick Petrus två nya representanter: församlingens tidigare kyrkoherde Bengt Lassus (ny) och journalisten Björn Månsson (ny). Gemensamma kyrkofullmäktiges nuvarande viceordförande Christoffer Perret fick fortsatt förtroende.