26.01. Grattis: Jonatan | Respons
Hela Helsingfors

Coronarestriktionerna i kraft till månadens slut

Församlingar

27.11.2020, 17:00 /  uppdaterad 07.01.2021, 13:27
All samlande församlingsverksamhet, med undantag för gudstjänsterna, tar paus fram till månadsskiftet. Också den verksamhet för barn och unga som arrangeras inomhus gör ett uppehåll under samma tidsperiod. Eftermiddagsklubbarna för lågstadiebarn fortsätter sin verksamhet i enlighet med stadens riktlinjer.
Virsikirja ja koronamaski

Begränsningarna gällande offentliga tillställningar, hobby- och smågruppsverksamhet är i kraft fram till slutet av januari.

Församlingarna håller i mån av möjlighet kyrkorna öppna för stillhet, bön och samtalsstöd. Också i kyrkobyggnaderna följer vi myndigheternas begränsningar gällande antalet personer som får närvara samtidigt. Det är möjligt att få samtalsstöd i församlingen också per telefon. Kampens kapell i centrum är också öppet.

Matutdelning i form av färdiga kassar eller som takeaway-portioner försöker vi fortsätta med som normalt. Uppdaterade uppgifter om utdelningsställena finns på sidan ruoka-apu.fi. För tillfället delar åtminstone Kvarnbäckens matutdelning, diakonihuset Hermanni, Hursti och Andreaskyrkan ut matkassar.

Gudstjänst online

Gudstjänsterna i Helsingfors firas under de kommande veckorna huvudsakligen utan närvarande församling. Högst tio personer kan vistas samtidigt i kyrkorummet, inklusive de som förrättar gudstjänsten och vaktmästarna. Gudstjänsterna förmedlas via församlingarnas hemsidor och sociala medier, se mera information här.

Vid begravning kan alla de närmast anhöriga närvara, även om de överskrider den givna gränsen på tio personer. Vid övriga kyrkliga förrättningar kan högst tio personer närvara, inklusive församlingens medarbetare. Det finns skäl att överväga ifall familjehögtider som dop och bröllop kan flyttas framåt, med tanke på de nya anvisningarna gällande privata evenemang. Ett dop kan också hållas inom den närmaste kretsen, även utan faddrarnas närvaro.

Vi använder munskydd i alla arbetsutrymmen, hela den tid som vi vistas där, även då när vi kan hålla säkerhetsavstånd. Ifall arbetstagaren inte kan använda munskydd bör hen använda visir.

”Att trygga den egna och varandras hälsa är nu högsta prioritet”, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

”Som samfund gör vi allt vi som behövs för att den rådande coronasituationen ska fås under kontroll.”

Fortfarande påminner vi också om Institutet för hälsa och välfärd THL:s fem basregler för hur du skyddar dig själv och andra från coronasmitta:

1. Ifall du uppvisar symptom, låt testa dig och stanna hemma.

2. Håll åtminstone 1–2 meters avstånd till andra.

3. Iaktta hand- och hosthygien.

4. Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd.

5. Ladda Coronablinkern på din telefon.

För enskilda, situationsbundna beslut svarar kyrkoherden i respektive församling och samfällighetens direktör gällande de gemensamma tjänsterna.