28.09. Grattis: Leonard, Lennart | Respons
Hela Helsingfors

Möjligt att försiktigt öppna barn- och ungdomsverksamheten i församlingarna

Församlingar

27.11.2020, 17:00 /  uppdaterad 29.01.2021, 12:47
Helsingfors församlingar har möjlighet att med beaktande av vissa begränsningar starta upp barn- och ungdomsverksamheten. Det avgörande beslutet fattas av lokalförsamlingarna själva. Följ med informationen på din egen församlings hemsidor.
lapsia pulkkamäessä

Med undantag för gudstjänsterna håller all samlande församlingsverksamhet för vuxna uppehåll fram till slutet av februari. Eftermiddagsklubbarna för lågstadiebarn fortsätter sin verksamhet i enlighet med stadens riktlinjer.

Coronakoordineringsgruppen i huvudstadsregionen har beslutat att öppna upp för hobbyverksamhet riktat till barn och unga under 20 år, förutsatt att vissa säkerhetsarrangemang beaktas i verksamheten. Genom beslutet vill man stödja det övergripande välmående hos barn och unga.

Baserat på koordineringsgruppens beslut har Helsingfors stift justerat sina anvisningar till Helsingfors församlingar så att det nu också är möjligt för församlingarna att under vissa förutsättningar arrangera verksamhet för under 20-åringar, däribland konfirmationsundervisning.

Etablerade grupper och förhandsanmälan

Ifall verksamheten öppnas upp ska ledarna och 12-år fyllda deltagare använda munskydd (med undantag ifall deltagaren av hälsoskäl inte kan använda munskydd). Grupperna ska bestå av samma deltagare varje gång och deltagande ska basera sig på förhandsanmälan. God handhygien och säkerhetsavstånd ska beaktas i verksamheten.

Som bäst utreder församlingarna vilka alternativ det finns att arrangera trygg verksamhet för barn och unga under sportlovet. Helsingforsförsamlingarnas lägergårdar förblir ändå stängda fram till påsk.

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp har inte definierat hur många barn och unga som kan samlas till hobbyverksamhet i en och samma grupp. Med tanke på pandemiläget är det inte rekommenderat att mer än 20 personer samlas samtidigt i församlingens utrymmen. Öppen verksamhet som inte baserar sig på etablerade grupper, så som öppet hus, kan arrangeras utomhus för max tio personer åt gången.

Det är i sista hand kyrkoherden i varje lokalförsamling som beslutar ifall barn- och ungdomsverksamheten öppnas upp i den enskilda församlingen. Också beslut gällande sportlovsverksamhet och skriftskolan fattas av kyrkoherden. Snabba förändringar i redan utannonserad verksamhet kan också förekomma, ifall pandemiläget förändras. Följ med informationen på församlingens hemsidor (se meny över alla församlingar uppe i högra hörnet). Tack för din förståelse och ditt tålamod!

Eftermiddagsklubbarna för lågstadiebarn liksom dagklubbarna för mindre barn, har kunnat fortsätta sin verksamhet under hela året, i enlighet med stadens riktlinjer.

Verksamheten för vuxna fortsättningsvis på paus

Begränsningarna gällande offentliga tillställningar, hobby- och smågruppsverksamhet för vuxna är i kraft fram till slutet av februari 2021.

Församlingarna håller i mån av möjlighet kyrkorna öppna för stillhet, bön och samtalsstöd. Också i kyrkobyggnaderna följer vi myndigheternas begränsningar gällande antalet personer som får närvara samtidigt. I en del församlingar delar man ut nattvard i mindre grupper. Se närmare information på din lokalförsamlings hemsidor.

Det är möjligt att få samtalsstöd i församlingen också per telefon. Kampens kapell i centrum är också öppet. Du är inte ensam: Läs mera

Matutdelning i form av färdiga kassar eller som takeaway-portioner delas fortsättningsvis ut. Uppdaterade uppgifter om utdelningsställena finns på sidan ruoka-apu.fi. För tillfället delar åtminstone Kvarnbäckens matutdelning, diakonihuset Hermanni, Hursti och Andreaskyrkan ut matkassar.

Gudstjänst online

Gudstjänsterna i Helsingfors firas under de kommande veckorna huvudsakligen utan närvarande församling. Högst tio personer kan vistas samtidigt i kyrkorummet, inklusive de som förrättar gudstjänsten och vaktmästarna. Du kan ändå delta genom att följa med strömmade gudstjänster via församlingarnas hemsidor och sociala medier, se mera information här.

Vid begravning kan alla de närmast anhöriga närvara, även om de överskrider den givna gränsen på tio personer. Vid övriga kyrkliga förrättningar kan högst tio personer närvara, inklusive församlingens medarbetare. Det finns skäl att överväga ifall familjehögtider som dop och bröllop kan flyttas framåt, med tanke på de nya anvisningarna gällande privata evenemang. Ett dop kan också hållas inom den närmaste kretsen, även utan faddrarnas närvaro.

Vi använder munskydd i alla arbetsutrymmen, hela den tid som vi vistas där, även då när vi kan hålla säkerhetsavstånd. Ifall arbetstagaren inte kan använda munskydd bör hen använda visir.

”Att trygga den egna och varandras hälsa är nu högsta prioritet”, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

”Som samfund gör vi allt vi som behövs för att den rådande coronasituationen ska fås under kontroll.”

Fortfarande påminner vi också om Institutet för hälsa och välfärd THL:s fem basregler för hur du skyddar dig själv och andra från coronasmitta:

1. Ifall du uppvisar symptom, låt testa dig och stanna hemma.

2. Håll åtminstone 1–2 meters avstånd till andra.

3. Iaktta hand- och hosthygien.

4. Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd.

5. Ladda Coronablinkern på din telefon.

För enskilda, situationsbundna beslut svarar kyrkoherden i respektive församling och samfällighetens direktör gällande de gemensamma tjänsterna.