19.02. Grattis: Fritjof | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Kungörelsevana då fastställda besittningstiden löper ut

28.11.2018, 11:43

Till denna gravar som går enligt fastställda tidens avtal ut i slutet av år 2019 har Helsingfors kyrkliga samfällighet placerat kungörelser.

På grund av dessa kungörelsen på gravar vet de anhöriga att vara i kontakt med samfälligheten för att förlänga gravrätten. I samband kan de anhöriga ta bort kungörelselappen från graven då de tar hand om saken eller vet att besittningstiden har förlängt.

Dessutom skickar samfälligheten ett brev angående besittningstiden till gravens kund om kunduppgifter har uppdaterats eller en levande anhörig till de avlidna kan hittas.

Den nya sätt för att förlänga gravrätten är en webblankett som togs i bruk på hösten 2018. Man kan använda blanketten för att beställa gravrättsförlängningen när det bästa passar oberoende av begravningsväsendets öppettider.

Vår chat-tjänsten är öppet enligt gravtjänsters öppettider. En kontaktblankett används då chat-tjänsten är stängd.

Visst kan man komma överens om gravens besittningstid via begravningsplatsers kontor eller samfällighets gravtjänster.

Att förlänga gravrätten utan begravning är helt frivilligt. Släktens rätt till graven kan ändå behålla bara genom att förlänga gravrätten.

Ifall släkt inte vill förlänga gravrätten, återgår graven i Helsingfors kyrkliga samfällighetens ägo. Släkten kan hämta minnesvården till sig själv om de vill genom att komma överens med begravningsplats tillståndsansvarig för gravstenar. I andra fall återgår minnesvården i samfällighets ägo.

Vid behov får man ytterligare uppgifter från Helsingfors kyrkliga samfällighetens gravtjänster tel. 09 2340 6001 (vardagar kl. 9-15.45).