21.04. Grattis: Camilla | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

I höst blir det församlingsval - ställ upp som kandidat!

27.08.2018, 15:58 /  uppdaterad 27.08.2018, 16:55
Hurudan ska din kyrka vara? Församlingsvalet hålls i november 2018. Så här ställer du upp som kandidat:

Det behövs kandidater från alla åldersgrupper, kvinnor och män med vitt skilda åsikter.

Kandidaterna ska vara konfirmerade och höra till kyrkan. Som kandidat ska du

• ha fyllt 18 år senast på valdagen

• blivit medlem av församlingen senast den 17.9.2018

• ge sitt samtycke till kandidaturen.

Du kan kandidera för en plats i din församlings församlingsråd och/eller Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige. För bägge valen sammanställs en egen kandidatlista. Du kan välja om du vill ställa upp i bägge valen eller bara i det ena. Kandidatnomineringen upphör den 17.9.2018 kl 16.00.

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Listorna kan bestå av en eller flera kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan.

Du kan fråga efter en lämplig lista på pastorskansliet, av en nuvarande förtroendevald eller bilda en egen lista.

Församlingens kansli: matteus.fors@evl.fi / (09) 2340 7300 (öppet: må, ti, to, fr kl. 9-14)

Vem beslutar om vad?

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar bl.a. om kyrkoskatten, verksamhets- och ekonomiplanen samt om byggande och renoverande av kyrkor. Kyrkofullmäktige väljer också gemensamma kyrkorådets medlemmar och en direktör för samfälligheten.

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet, främjar dess andliga liv och beslutar hur församlingens medel ska användas.

De personer som valts vid församlingsvalet representerar församlingens medlemmar och ska sam-arbeta med församlingens personal. De deltar i beslutsfattandet, påverkar, kläcker idéer och är i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden med om att utveckla församlingarnas verksamhet.

Mera info ger församlingens kansli:

Åbohusvägen 3, 2 vån

öppet: må, ti, to, fr kl. 9-14

(09) 2340 7300

matteus.fors@evl.fi

Mera om valet på https://www.forsamlingsvalet.fi/