03.08. Grattis: Linnea | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsungdomar får åka på skriftskolläger i juni

Församlingar

12.05.2020, 15:20 /  uppdaterad 20.05.2020, 07:41
Helsingforsungdomarna får trots coronapandemin möjlighet att åka på skriftskolläger i sommar. Helsingforsförsamlingarnas läger inleds, med vissa begränsningar och prioriterad säkerhet, den 10 juni.
Ungdomar sitter på bänkar vid klipporna ute på Lekholmen. De äter lunch.

”Skriftskolan har i årtionden varit den plats där varje årskull fått möjlighet att fundera över livet, döden och tron tillsammans. Den möjligheten vill Helsingfors församlingar erbjuda också årets konfirmander”, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

”Lägren blir ändå annorlunda jämfört med tidigare år eftersom de måste arrangeras i enlighet med rådande säkerhetsanvisningar. Vi följer myndigheternas instruktioner i planeringen och förverkligande av lägren och tryggar säkerheten för alla deltagare. Ifall situationen förändras så reagerar vi snabbt. Lägergårdarna är för säkerhets skull reserverade för skriftskola också alla veckoslut under hösten."

För de läger som planerats för början av sommaren eller i Estland erbjuds ersättande lägerturer på hösten. Även några större läger på lägergårdarna Korpirauha och Lekholmen, där det planerade deltagarantalet ligger runt 70, kommer att få delvis ersättande höstturer eftersom deltagarantalet överstiger begränsningarna för hur många personer som får samlas. Församlingarna beslutar utgående från den genomförda säkerhetsutredningen ifall de planerade lägren genomförs samtidigt för hela gruppen eller om lägret delas upp i två perioder.

Lägergården Kivisaari förblir stängd hela sommaren eftersom toaletterna och tvättutrymmena inte är tillräckliga under den rådande coronasituationen. Lekholmen öppnas endast för skriftskollägren, övrig öppen ungdomsverksamhet kommer inte att kunna arrangeras denna sommar.

Utöver hygien- och säkerhetsinstruktioner kommer lägren också på andra sätt att avvika från det normala. I sommar kan exempelvis inga besöksdagar för familjemedlemmar och vänner arrangeras på lägren. Också för möjliga sjukdomsfall på lägret finns noggranna planer.

För de ungdomar som inte kan åka på skriftskolläger i sommar försöker församlingarna arrangera ett längre höstveckoslut. När själva konfirmationerna kan hållas är ännu under utredning. Säkerhetsanvisningarna för konfirmationsgudstjänsterna är de samma som för alla andra gudstjänster.

Församlingarna är i kontakt med sina konfirmander med närmare information gällande skriftskolans förverkligande inom kort. Se mera information på din egen församlings hemsidor.

Dop, vigslar och begravningar

Från och med början av juni kan maximalt 50 personer delta i ett dop, en vigsel eller begravning. Deltagarnas säkerhet tryggas genom genom att iaktta tillräckliga säkerhetsavstånd och god hygien. I små kyrkorum eller kapell kan deltagarantalet ytterligare begränsas. Också i hemmen är nu möjligt att arrangera förrättningar så länge man iakttar säkerheten. Också i församlingarnas övriga utrymmen är det möjligt att arrangera tillställningar enligt samma regler med max 50 personer närvarande.

Gudstjänsterna öppnar igen

Från och med juni får församlingsborna fira gudstjänst och mässa i kyrkan igen. Över 50 personer får närvara vid samma tillfälle förutsatt att säkerhetsanvisningarna iakttas. Maximalt 500 personer kan delta i samma tillfälle.

Församlingarna fortsätter också att strömma gudstjänster på webben så att det ska finnas åtminstone en svensk gudstjänst från Helsingfors att följa på webben varje söndag.

Övriga församlingsprogram – klubbar, grupper och dagläger

Dagverksamhet för barn, unga och familjer arrangeras så att maximalt 50 personer närvarar vid samma program på en gång. På olika håll i Helsingfors planeras olika former av sommaraktiviteter, bland annat i parkerna. Barnfamiljerna har fått information om programmet samt om alla de andra tjänster som staden och församlingarna tillsammans erbjuder. Många grupper och klubbar är ändå på sommarpaus under skollovet, i normal ordning. Helsingfors församlingar följer noga med myndigheternas anvisningar och gör vid behov förändringar i enlighet med dessa.

Hjälp och stöd också under sommaren

Undantagstillståndet fortsätter. Över 70-åriga personer uppmanas att inte delta i samlande verksamhet. Stadens, kyrkans och organisationernas samarbete kring Helsingfors-hjälpen för äldre helsingforsare fortsätter så länge som restriktionerna gällande äldre är i kraft. Också för barn, unga och barnfamiljer finns det mycket hjälp att få.

Mera information om Helsingfors-hjälpen, mathjälp och andra stödformer finns här.