28.01. Grattis: Karl, Carola | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsförsamlingarna stänger sina lägergårdar

27.10.2020, 12:00 /  uppdaterad 27.10.2020, 11:55
Helsingfors kyrkliga samfällighet stänger alla sina sex lägergårdar fram till årsskiftet. Sammanlagt 23 läger inhiberas på Lekholmen, Kellokoski, Korpirauha, Lohiranta, Porkkala och Kivisaari. Bakom beslutet ligger den eskalerande coronaepidemin.
Ett rött trähus omgiven av träd och högt gräs.

Helsingfors församlingar tar anvisningen gällande risken för smittspridning vid lång exponering på allvar, och därför stänger nu lägergårdarna för resten av året. Det är församlingarnas beredskapsgrupp som tagit beslutet gällande stängningen.

"Beslutet är svårt men endast så här kan vi garantera att vår verksamhet är trygg. Säkerhetsanvisningarna är särskilt svåra att förverkliga under lägerförhållanden, det vill säga att upprätthålla tillräckliga säkerhetsavstånd och använda munskydd under en längre tidsperiod," säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

Veckoslutslägren är särskilt viktiga för barn och unga. Det handlar om att mötas, om samvaro och hobbier. Därför försöker församlingarna nu i mån av möjlighet arrangera ersättande verksamhet för barn och unga under lägeruppehållet.

Helsingforsförsamlingarnas lägergårdar stänger i början av november. Planen är med beaktande av nuläget att låta gårdarna förbli stängda fram till till årsskiftet. Situationen utvärderas på nytt i början av december.

Mässor, andakter och i församlingarnas samlande verksamhet pågår fortfarande trots epidemiläget.

"Vi iakttar fortgående de givna anvisningarna och fäster särskild uppmärksamhet vid att verksamheten arrangeras på ett tryggt sätt med användning av säkerhetsavstånd och munskydd", säger Rintamäki.