07.07. Grattis: Klas, Klaus | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsförsamlingarnas dagläger sätter igång i juni – omorganisering av skriftskollägren förbereds

Församlingar

07.05.2020, 16:44
Församlingarna i Helsingfors börjar stegvis minska på samlingsbegränsningarna från och med juni. Öppnandet av verksamheten och sommarlägren följer statsrådets linjedragning den 4.5 och biskoparnas anvisningar den 5.5. Vi strävar efter att erbjuda alla konfirmander en lägermöjlighet det här året.
Lapsi yksinään kalliolla, takana näkyy Töölön taloja

Församlingarnas eftermiddagsklubbar för ettor och tvåor, som produceras som köptjänst åt Helsingfors stad, öppnar torsdagen den 14.5 när grundskoleleverna återvänder till skolorna.

Under de första veckorna på sommarlovet, det vill säga i början av juni, arrangerar många församlingar som planerat dagläger för lågstadieelever: i dessa så kallade sommarklubbar kan maximalt 50 personer delta. Församlingarna uppmanas att arrangera också annan dagverksamhet för barn, unga och familjer.

Det populära utflyktsmålet Svartholmen, som ligger nära Fölisön, förblir däremot stängd tillsvidare.

Beslut gällande skriftskollägren så fort som möjligt

Undantagstillståndet inverkar framför allt på arrangemangen kring skriftskollägren. Hygien- och säkerhetsaspekterna behöver utvärderas separat för varje enskild lägergård.

”Helsingfors församlingar vill erbjuda konfirmanderna en lägermöjlighet mitt i undantagstillståndet. Skriban är sommarens höjdpunkt för många ungdomar och en minnesvärd tid i livet. Vi inväntar nu regionförvaltningsverkets rekommendationer och linjedragningar inom de närmaste dagarna innan vi kan berätta i detalj hur lägren förverkligas”, säger Johan Westerlund som är ordförande för kyrkoherdemötet.

”Sommarens första läger flyttas åtminstone delvis till hösten, men redan nu är det möjligt att inleda dags- och nätundervisning också för de grupperna.”

Begränsningar i deltagarantal påverkar också sommarens familjehögtider

Gudstjänster kan från och med den 1.6 arrangeras med församlingsmedlemmar närvarande i kyrkan. På plats kan ändå vara endast maximalt 50 personer. Ifall kyrkorummet är litet kan deltagarantalet ytterligare begränsas. Rekommendationen för över 70-åringar att stanna hemma är fortfarande i kraft, och församlingarna strävar efter att förmedla gudstjänster över nätet också på sommaren. Församlingarna uppdaterar informationen gällande gudstjänster och andakter på hemsidorna.

Också kyrkliga förrättningar som dop, bröllop och begravningar, samt de tillhörande kalas som arrangeras i församlingens utrymmen, följer begränsningen på maximalt 50 deltagare som träder i kraft den 1.6. Utrymmets storlek kan även här inverka på hur många som kan delta i festen.

Information om sommarens konsertutbud följer så fort som möjligt. Begränsningar i deltagarantal, säkerhetsavstånd och andra hygienanvisningar gäller även dessa tillställningar.