23.09. Grattis: Tekla | Respons
Hela Helsingfors

Helsingfors församlingar donerar 100 000 euro till krisarbetet i Afghanistan och Haiti

27.08.2021, 10:57 /  uppdaterad 30.08.2021, 14:17

Gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors har beviljat understöd på sammanlagt 100 000 euro till organisationer som arbetar för offren i Afghanistan och Haiti.

Stödet riktas i enlighet med kyrkans värderingar till de människor som befinner sig i allra mest sårbart läge. Summan fördelas jämnt mellan hjälparbetet i Afghanistan och Haiti.

I Haiti förmedlas krishjälpen genom Kyrkans utlandshjälp. Stödet till den afghanska befolkningen förmedlas både i Afghanistan och länderna runt omkring, samt i Finland. Helsingfors församlingar donerar 10 000 euro var till Stödföreningen för asylsökande rf och Flyktingrådgivningen.

"Läkare utan gränser och FN:s barnorganisation Unicef har meddelat att de fortsätter arbeta för de människor som har det allra svårast just nu. Särskilt kvinnor och barn får hjälp. Vi beslöt donera 15 000 euro till bägge organisationer. Situationen i Afghanistan är kaotisk och oförutsägbar. Det gäller delvis också grannländerna. Få organisationer har möjlighet att stanna kvar på orten och fungera i ett sådant läge", säger Jukka Pakarinen som är ordförande för gemensamma kyrkorådet.

"Det är frågan om medmänsklighet, varken mer eller mindre."

Helsingfors församlingar utreder och planerar även andra insatser för att hjälpa flyktingar från Afghanistan.

"Vi jobbar i första hand tillsammans med våra etablerade samarbetspartners bland missions- och biståndsorganisationerna, ifall de har verksamhet i området och når ut till de mest nödställda. Vi utreder också vilka stödmöjligheter kyrkan i Helsingfors har, även i samarbete med afghanska föreningar och medborgarorganisationer. Åtminstone för tillfället verkar det inte finnas behov av kyrkans nödinkvartering", säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

"Både Afghanistan och Haiti hör till världens fattigaste länder. Det är också vår uppgift – vi som helsingforsare, som kyrkans medlemmar – att hjälpa de människor som bor där eller försöker fly därifrån just nu. Det är frågan om medmänsklighet, varken mer eller mindre."

Läs mera om de organisationer som helsingforsarna stöder på Haiti och i Afghanistan, och understöd i mån av möjlighet arbetet:

Kyrkans utlandshjälp Unicef Läkare utan gränser Stödföreningen för asylsökande rf och Flyktingrådgivningen

Foto: iStockphoto