19.09. Grattis: Torborg | Respons
Hela Helsingfors

Församlingarna och staden delar ut masker åt behövande

Församlingar

21.08.2020, 12:31 /  uppdaterad 31.08.2020, 19:47
Helsingfors stad kommer att börja dela ut masker åt behövande. Utdelningen görs i samarbete med församlingarna och föreningar i staden.
Työntekijä ojentaa kasvomaskeja muovilaatikosta

Uppdaterad info om utdelningspunkterna hittar du här.

Helsingfors församlingar delar ut masker, som är bekostade av staden, till de mest utsatta helsingforsarna. Utdelningen sker på ett flertal platser och i samband med övrig verksamhet. Det finns ett begränsat antal masker för utdelning per besökare.

OBS! Förändringar i utdelningspunkterna möjliga. Följ med annonseringen.

Utdelningspunkter (21.8)

Matteuskyrkans Varustamo-Livsrum, Åbohusvägen 3 i Östra centrum, mån–fre kl 10–13.

Munksnäs kyrka, Raumovägen 3 ons kl 14–15, tors kl 18–19.

Verksamhetscentret Jenny Beckersvägen 9 i Malmgård, mån kl 14–15 och fre kl 15:30–16.

Diakonihuset Hermanni, Varustamo-Livsrum Tavastvägen 73 mån–fre kl 9.30–13.

Hoplax kyrka Vespervägen 12 tor kl 12–13.

Nordsjö kyrka Hamnholmsvägen 7, ons och tors kl 9–12, fre kl. 15–18.

I‍nstitutet för hälsa och välfärd rekommenderar användning av mask i kollektivtrafiken och i andra situationer där det är svårt eller omöjligt att undvika närkontakt. Läs mera här