02.12. Grattis: Beata, Beatrice, Bernice | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsarnas kyrkoskatt oförändrat en procent

12.11.2020, 18:52

Helsingforsförsamlingarnas gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att kyrkoskatteprocenten i Helsingfors år 2021 är en procent, det vill säga samma som i år.

Uppskattningsvis 78 miljoner euro kommer att uppbäras i kyrkoskatt i Helsingfors år 2021. Skatteprocenten hör till de lägre i Finland.

Med sina cirka 330 000 medlemmar är kyrkan i Helsingfors en av stans största samfund. Genom mathjälp, familjerådgivning samt arbete med ensamma, äldre och unga hjälper helsingforsarnas kyrka både hemma och internationellt.