26.11. Grattis: Dagmar | Respons
Hela Helsingfors

Helsingfors-hjälpen för barnfamiljer intensifierar samarbetet mellan staden, församlingar och organisationer

Församlingar

07.05.2020, 18:52
Helsingfors stad har en centraliserad socialrådgivning för barnfamiljer, där familjerna kan fråga om råd. I samarbete med församlingar och organisationer i Helsingfors förs nu stödtjänsterna för familjer samman.
Sillalla käsi kädessä juoksevia lapsia, keväinen ilma ja auringonpaistetta.

Helsingfors stad har en permanent tjänst med socialrådgivning för barnfamiljer, där barnfamiljerna får heltäckande stöd.

– I coronaläget lyfter vi fram den här hjälpen och till följd av undantagsförhållandena utvidgar vi tjänsterna i samarbete med församlingar och organisationer i Helsingfors. De som tagit kontakt med socialrådgivningen kan efter behov också hänvisas till samarbetspartnernas tjänster, säger direktören för familje- och socialtjänster Maarit Sulavuori på Helsingfors stad.

Stödet är speciellt riktat till de helsingforsiska barnfamiljer som behöver hjälp i det svåra läget med coronapandemin, med att klara av den tunga vardagen eller med barnuppfostran.

– Coronaläget fortsätter trots de lättade restriktionerna åtminstone över våren och sommaren. Därför har vi tillsammans beslutat slå ihop tjänster för barnfamiljer till en helhet inom Helsingfors-hjälpen. Det finns också hjälp att tillgå för de Helsingforsfamiljer som under normala förhållanden klarar sig själva, säger direktören för kyrkliga samfälligheten Juha Rintamäki.

Sök hjälp genom att ringa numret +358 9 31015454

Stadens socialrådgivning för barnfamiljer fungerar som permanent kontaktkanal för stöd till familjer. För dem som tar kontakt med rådgivningen görs det en bedömning av hjälpbehovet och de hänvisas till kanalerna för hjälp och stöd efter behov. Om det är lämpligt för klienterna, kan de utom till stadens permanenta tjänster också hänvisas till tjänster som församlingar och organisationer i Helsingfors erbjuder.

En klient kan ta kontakt med rådgivningen per telefon eller med Behöver hjälp-knappen på stadens Familjestödssidor.

Numret till telefonrådgivningen är +358 9 310 15454. Samtal tas emot på numret vardagar kl. 9–12. Service på svenska erbjuds måndagar kl. 9–12. Numret har en återuppringningstjänst.

Det går också att ta kontakt dygnet runt med Behöver hjälp-knappen på Familjestödssidorna. Behöver hjälp-knappen finns i nedre högerkanten. Professionella socialarbetare besvarar kontakterna inom ungefär tre vardagar.

En sammanställning av stadens, församlingarnas och organisationernas hjälp läggs ut på stadens webbplats hel.fi, dit en länk leder också från Familjestödssidan.

Om en familj är i behov av ekonomiskt stöd, är socialrådgivningen inom Helsingfors stads vuxensocialarbete rätt kanal att kontakta. Rådgivning ges per telefon vardagar kl. 9–16 på numret +358 9 310 44400 och via en chatt vardagar kl. 9–16. Adressen till chatten är hel.fi/sosiaalineuvonta.

Bakom Helsingfors-hjälpen står Helsingfors stad och samarbetet med Helsingfors kyrkliga samfällighet, andra trossamfund, organisationer, företag och frivilliga. De aktörer som anmäler sig och som förbinder sig till Helsingfors-hjälpens gemensamma verksamhetsprinciper får medverka.

Sammanställning över olika former av hjälp för barnfamiljer i Helsingfors

Församlingarnas stödtjänster för familjer, barn och unga