19.10. Grattis: Viking | Respons
Hela Helsingfors

Gemensamma kyrkofullmäktige - svenska delegater

18.11.2018, 22:40 /  uppdaterad 29.01.2019, 14:57
Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ och består av sammanlagt 91 förtroendevalda från alla församlingar i Helsingfors. De svenska församlingarna har tillsammans 10 platser i fullmäktige.
Valresultat

Johannes församling:

Martina Harms-Aalto, FM, verksamhetsledare, Rödbergen

Olav Melin, TM, chefredaktör emeritus, Drumsö

Lotta Keskinen, EM, fondanalytiker, Drumsö

Kalle Sällström, verksamhetsledare, Kronohagen

Matteus församling:

Kai Ahola, EM från Stensböle

Rolf Steffansson, TM, verksamhetsledare från Degerö

Anders Wikström, chef för medelanskaffning från Östersundom

Suppleant: Ingmar Tollander, DE från Jollas

Sämjoval: I Matteus församling förverkligades inget val av fullmäktigeledamöter eftersom kandidaterna motsvarade antalet platser.

Petrus församling

Bengt Lassus, pensionerad präst från Norra Haga

Björn Månsson, journalist, pensionär från Mosabacka

Christoffer Perret, företagare från Södra Haga

Suppleanter: Tuomas Anttila, lektor i religion från Lillhoplax

Matias Ekkerhaugen, produktutvecklingsingenjör från Lassas

Sämjoval: I Petrus församling förverkligades inget val av fullmäktigeledamöter eftersom kandidaterna motsvarade antalet platser.

‍Hela kyrkofullmäktige i Helsingfors finns här.