23.09. Grattis: Tekla | Respons
Hela Helsingfors

Halva kyrkorummet kan användas igen

Församlingar

06.09.2021, 09:34 /  uppdaterad 06.09.2021, 09:54
Sedan i lördags 4.9.2021 behöver man inte längre hålla säkerhetsavstånd på två meter i kyrkan. Också indelningen av kyrksalen i sektorer frångås. Inomhus får däremot maximalt 50 procent av rummets kapacitet användas.
Kallion kirkko kesällä 2021

Regionförvaltningsverket i södra Finland hävde den 3.9.2021 regeln gällande två meters säkerhetsavstånd vid inomhusarrangemang. Också tvånget att dela in publiken i sektorer slopades.

Domkapitlet i Helsingfors stift har på basen av myndighetsbeslutet gett nya instruktioner till församlingarna i Helsingfors. De nya anvisningarna gäller för perioden 4.9–30.9.2021 och omfattar både de finska och svenska församlingarna.

Gudstjänster och annan församlingsverksamhet

Det är möjligt att arrangera inomhustillställningar för över tio personer i församlingens utrymme förutsatt att

  • det sammanlagda deltagarantalet inte överstiger 50 procent av utrymmets maxkapacitet eller antalet tillgängliga sitt- eller ståplatser
  • deltagarna har faktisk möjlighet att undvika fysiskt kontakt med varandra
  • säkerheten kan garanteras i enlighet med de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriets samt Institutet för hälsa och välfärd publicerade 31.5.2021.

Utomhus är det möjligt att arrangera tillställningar för över 50 personer förutsatt att deltagarna har en faktisk möjlighet att undvika fysiskt kontakt med varandra och att säkerheten kan garanteras i enlighet med de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriets samt Institutet för hälsa och välfärd publicerade 31.5.2021.

Stanna hemma om du är sjuk

Besök församlingen endast ifall du är helt frisk. För att kunna delta i t.ex. en förrättning måste du vara helt symptomfri. Det gäller både församlingsbor och anställda. Handtvätt och desinficering förutsätts och församlingen erbjuder möjlighet till det. Det råder också en stark rekommendation att använda munskydd när du deltar i församlingens verksamhet.

THL: Följ basgreglerna

Fortfarande påminner vi också om Institutet för hälsa och välfärd THL:s basregler för hur du skyddar dig själv och andra från coronasmitta:

  • Ifall du uppvisar symptom, låt testa dig och stanna hemma.
  • Håll åtminstone 1–2 meters avstånd till andra.
  • Iaktta hand- och hosthygien.
  • Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd.
  • Ladda Coronablinkern på din telefon och följ instruktionerna.
  • Låt vaccinera dig när det blir din tur.

För enskilda, situationsbundna beslut svarar kyrkoherden i respektive församling och samfällighetens direktör gällande de gemensamma tjänsterna.

Även begravningskapellen och andra församlingsutrymmen kan nu användas på halv kapacitet, dvs. hälften av de tillåtna platserna i rummet kan tas i bruk. THL:s hygieninstruktioner bör ändå följas även i fortsättningen vilket innebär att deltagarna ska använda munskydd.

De exakta mängderna för varje enskilt utrymme uppdateras så fort som möjligt. Tack för ditt tålamod.

Läs mera:

Helsingfors stift: coronaläget (på finska)

Pressmeddelande Regionförvaltningsverket

Nyaste direktiv från Borgå stift