29.01. Grattis: Valter, Volter | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Gudstjänster 1. söndagen i advent

28.11.2018, 09:29
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors.

1. SÖNDAGEN I ADVENT

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Johannes kantori. Församlingens körer medverkar. Kyrkkaffe med Passionärerna.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12: Tv-Gudstjänst, pred. Stefan Forsén, lit. Juho Kankare, kantor Niels Burgmann, Matteus kyrkokör, Popkören och Matteus barnkör, Daniel Jakobsson, Ville Valtanen. Direktsändning.

PETRUS

Södra Haga kyrka Sö 16 Petrusmässa och julfest. Eget program för barn, julgröt mm.

DEUTSCHE GEMEINDE

Se www.deutschegemeinde.fi.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Olaus Petrikören medv. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Julkrubbor i Helsingfors centrum i 20 år

Besökare i Helsingfors centrum har kunnat njuta av julkrubbor i skyltfönster i 20 års tid. I år finns julkrubborna utställda från 25.11.2018-6.1.2019. De populäraste krubborna genom åren, bland andra Helsinki- och Mirjami- krubborna, finns nu utställda. Från 1. söndagen i advent finns krubbor utställda även i kyrkor. Se närmare www.jouluseimet.fi

Mässa i Taizéstil

Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan kvällste. Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den 7.12 kl. 18.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.