01.12. Grattis: Oskar | Respons
Hela Helsingfors

Grannhjälpen: Behöver någon i din trappa hjälp?

18.11.2020, 11:29 /  uppdaterad 30.11.2020, 22:19
En blankett att skriva ut där var och en kan erbjuda hjälp till sin granne.

Hösten fortsätter i osäkra tecken på grund av coronakrisen. Samlingar och möten inhiberas och många drar sig undan och inåt.

Men vi kan alla trösta och glädja varandra. Var och en kan fråga sin kompis, sin granne, sin halvbekant: Hur mår du? Kan jag vara till hjälp för dig på något sätt? Kom med!

Skriv ut PDF-bilagan och klipp loss den nedre delen av sidan, berätta vilken sorts hjälp du kan erbjuda och lägg upp lappen på anslagstavlan i din trappa, eller droppa in lappen genom din grannes postlucka.

Obs! Visst kommer du ihåg att iaktta säkerheten under coronaläget. Kyrkan i Helsingfors vill uppmuntra helsingforsborna att hjälpa varandra. Det är däremot inte frågan om koordinerad frivilligverksamhet.

När du bryr dig sprider du hopp.