17.10. Grattis: Saga | Respons
Hela Helsingfors

Gemensamt ansvar 2021 pågår – delta i insamlingen här

Matteus församling

04.02.2021, 17:33 /  uppdaterad 03.03.2021, 09:54
Äldre människor både i Finland och ute i världen har av olika orsaker drabbats av fattigdom. Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen.
En gammal kvinna på en svartvit bild håller händerna om huvudet, hon är bekymrad. Gula och svarta rubriker i löpsedelstil med texten Allra mest överraskade fattigdomen på ålderns höst.

40 procent av våra finländska pensionärer får mindre än 1 250 euro per månad i pension. Den bistra verkligheten är att den största enskilda kundgruppen som behöver församlingarnas mathjälp är mindre bemedlade äldre.

Faktorer som kan leda till fattigdom i pensionsåldern är bland annat att man hamnat utanför arbetslivet, varit hemmamamma, arbetsoförmögen, långtidsarbetslös, haft låg lön – eller en kombination av alla dessa. Andra orsaker kan vara dyrt boende, nedärvd fattigdom, psykisk ohälsa eller många överraskande faktorer.

Hjälpen går fram via församlingens diakoniarbete

20 procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och kan användas för att hjälpa äldre människor i det egna församlingsområdet ur deras trångmål.

Du kan delta i insamlingen på någt av följande sätt:

  1. Gör en donation lätt via Mobile Pay-applikationen genom att skicka ett bidrag till numret 35750.
  2. Gör en kontodonation enligt nedanstående uppgifter eller lätt via den här länken.

Kyrkfika och utlottning av priser

Under februari 2021, med start söndagen 7.2 kommer vi under Matteus online-kyrkfikan efter videogudstjänsterna att tillsammans med olika medarbetare och gäster diskutera teman relaterade till årets GA-insamling. Under fikastunderna lottar vi även ut fina priser bland livedeltagarna på Facebook som donerat pengar till insamlingen. Välkommen med!


Skänk en värdig ålderdom

Av intäkterna riktas över hälften, 60 procent, till utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Insamlingsintäkterna 2021 används för att ge äldre personer möjlighet till en värdig ålderdom genom att hjälpa de mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, som råkat i nöd på grund av katastrofer och konflikter. Uganda är det land som används som exempel inom den internationella diakonin, men hjälpen riktas enligt behov till över tio länder.

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Varje år i februari, mars och april genomförs kampanjen i lutherska församlingar i landet med hjälp av tusentals frivilliga. Insamlingens beskyddare är republikens president.