27.01. Grattis: Folke | Respons
Hela Helsingfors

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskap

Församlingar

10.01.2020, 15:30 /  uppdaterad 10.02.2020, 08:13
Kampanjen Gemensamt Ansvar lyfter i år fram föräldraskapets utmaningar. De insamlade medlen går till att stöda föräldraskap både hemma och i världens katastrofområden.
En trött mamma sitter vid köksbordet tillsammans med tre barn.

20 % av de insamlade medlen går till ett projekt till stöd för föräldraskapet, där aktörerna är Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, två riksomfattande organisationer specialiserade på att stödja barn, unga och familjer. Genom projektet stärks föräldraskapet och relationen mellan barn och förälder genom tröskelfritt stöd och genom att göra saker tillsammans hemma, i skolan och inom ramen för hobbyaktiviteter. En särskild fokusgrupp är familjer med barn i lågstadieåldern.

20 % av insamlingsintäkterna används för mångsidig hjälpverksamhet genom de lokala församlingarna. Tyngdpunkten ligger på att i linje med temat utnyttja de insamlade medlen för att stödja föräldraskapet samt relationen mellan barn och förälder.

60 % av insamlingsintäkterna används för föräldrastödjande åtgärder i u-länderna via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

En pappa som för barnen till sina hobbierna.

Ett av projektets mål är att etablera samarbete av nätverkstyp på olika håll i Finland och på orter av olika storlekar. Samarbetet ska involvera församlingen, kommunen och organisationer. Aktörer inom ungdomsarbete, fostran och barnskydd har på bred front inbjudits att delta i nätverkssamarbetet.

Insamlingen, som startar 2.2.2020, inleder Gemensamt Ansvars 70-årsjubileumsår.

Läs mera och donera en gåva här.