27.09. Grattis: Torolf | Respons
Hela Helsingfors

Församlingsvalet: Det blir val i alla svenska Helsingforsförsamlingar

Församlingar

16.09.2022, 18:34 /  uppdaterad 16.09.2022, 18:38
I november 2022 går vi till församlingsval. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre får rösta.
En kvinna håller upp två klistermärken i ögonhöjd.

Sammanlagt 538 kandidater ställer sig till förfogande i församlingsvalet i Helsingfors. Det är 13 procent mindre jämfört med valet 2018. I valet till Helsingfors gemensamma kyrkofullmkäktige ställer sammanlagt 365 kandidater upp. Det är 11 procent färre än i förra valet. Siffrorna är inte helt jämförbara eftersom antalet församlingar har minskat i Helsingfors sedan förra valet. Medelåldern bland helsingforskandidaterna i församlingsvalet är 51 år.

Kandidatrekryteringen inför valet avslutades den 15.9.2022.

Kandidater i de svenska församlingarna

Matteus församling

  • 19 kandidater på en lista till församlingsrådet (12 plaster)
  • 6 kandidater till kyrkofullmäktige (3 platser)

Petrus församling

  • 20 kandiater på tre olika listor till församlingsrådet (12 platser)
  • 3 medlemmar och 3 suppleanter genom sämjoval till kyrkofullmäktige

Johannes församling

  • 23 kandidater på en lista i valet till församlingsrådet (14 platser)
  • 9 kandidater i valet till kyrkofullmäktige (4 platser)


Förhandsröstning och valdag i november

Förhandsröstningen i församlingsvalet sker 8–12.11.2022 och egentliga valdagen infaller den 20.11.2022.

Eftersom församlingarna i Helsingfors ingår i en kyrklig samfällighet hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten
  • I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i en församling som hör till en samfällighet.

Mera info om församlingsvalet i Helsingfors: Henna Saarinen, henna.saarinen@evl.fi

Se också www.forsamlingsvalet.fi