09.04. Grattis: Elias, Elis, Eliel | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

  • Valkoinen valikkosymboli, kolme vaakaviivaa päällekkäin

Församlingens verksamhet under undantagstillståndet 2020

Johannes församling

25.03.2020, 11:24 /  uppdaterad 25.03.2020, 11:57
Johannes församling och Kyrkan i Helsingfors vill finnas till och stöda och hjälpa människorna i deras vardag under denna speciella tid. Ingen skall behöva bli lämnad ensam med sina funderingar, sin oro eller sina problem.

Gudstjänster:

Varje söndag firas högmässa i Johanneskyrkan. Högmässan filmas och publiceras på hemsidan och på Johannes församlings Facebooksida. Du hittar den här.

Barnfamiljer:

Musiklek, babyrytmik, kantelekursen och den öppna dagklubben är stängda för tillfället. Eftisverksamheten har koncentrerats till skolorna. Vid frågor om barnverksamheten kontakta Helena Hollmérus, helena.hollmerus@evl.fi eller 050 401 0390.

Gemenskap:

Alla samlingar, träffar, körövningar och liknande är inhiberade för tillfället. Följ med på hemsidan för att få senaste nytt eller kontakta oss per telefon eller e-post.

Evenemang:

AVBOKAD Rekreationsdag för ande, kropp och själ: måndag 18.5 till Räfsö, Kyrkslätt. Start kl. 9 från Kiasma. Pris: 20€. Anmälan till Gunvor Frände (050 380 1872, gunvor.frande@evl.fi) senast 30.4.

Dagsläger: 1–18.6, vardagar kl. 9–16.30 i Hörnan och i S:t Jacob. För barn i lågstadieåldern. Vi kommer vara mycket utomhus med möjlighet till rörelse och lek. Anmälningstiden går ut 15.5. Deltagarantalet är begränsat och vi tar emot barnen i anmälningsordning. Länk till anmälan hittas på hemsidan. Frågor riktas till Helena Hollmérus (helena.hollmerus@evl.fi), tf ledare för barnverksamheten.

Bön och meditation:

Johanneskyrkan är öppen: på vardagar kl. 12–18 och på helgerna kl. 12–16 för bön och meditation. Under öppettiderna finns en präst eller annan andlig arbetare på plats för samtal.

Ungdomar:

Följ @johannesungdom på Instagram eller kontakta ungdomsarbetsledarna Nicolina Grönroos och Christer Romberg för att få veta vad som är på gång just nu.

Pastorskansliet:

Kansliet är tills vidare stängt, men vi betjänar er som vanligt under öppettiderna per telefon (09 2340 7700) och e-post (johannes.fors@evl.fi).

Läs mera om hur undantagstillståndet påverkar kyrkan här.