01.10. Grattis: Ragnar, Rainer | Respons
Hela Helsingfors

Förändringar i Helsingfors-hjälpen – telefontjänsten fortsätter hela sommaren

Församlingar

11.06.2020, 16:13 /  uppdaterad 11.06.2020, 16:48
Helsingfors stad och församlingarna har genom Helsingfors-hjälpen erbjudit över 70-åriga helsingforsare såväl samtalsstöd som konkret hjälp med butiks- och apoteksärenden under coronaepidemin.
Helsinki-avun työntekijä istuu tietokoneen ääressä kuulokkeet korvillaan.

Som följd av att coronarestriktionerna lättat, har också behovet av Helsingfors-hjälpen minskat märkbart under de senaste veckorna. Därför krymper också Helsingfors-hjälpen nu gradvis.

Det är möjligt att få praktiskt hjälp med olika ärenden ännu under junimånad. I juli och augusti fortsätter Helsingfors-hjälpen i form av en telefontjänst som erbjuder samtalsstöd och hjälper dig hitta rätt form av tjänster. Helsingfors-hjälpen nås på numret 09 310 10020 mån-fre kl 9-16.

Helsingfors församlingar och Helsingfors stad med samarbetspartners startade upp Helsingfors-hjälpen redan i början av coronatiden. Verksamheten visade sig fort vara behövlig: i april svarade Helsingfors-hjälpen på över 500 samtal per dag av helsingforsare som sökte samtalsstöd eller konkret hjälp. Utöver det så ringde församlingarnas och stadens anställda upp äldre stadsbor för att kartlägga deras hjälpbehov. På drygt månader ringde vi upp eller svarade på sammanlagt 57 000 samtal. Också församlingarnas präster har hållit telefonjour.

Tack för samarbetet

Helsingfors-hjälpen kunde startas relativt fort tack vare ett fördomsfritt samarbete mellan staden, församlingarna och organisationerna. Också en stor skara frivilliga har deltagit i arbetet. "Jag vill rikta mitt tack till alla organisationer som omedelbart var beredda att kavla upp ärmarna för att hjälpa riskgrupperna under undantagstillståndet. Helsingfors-hjälpen är ett utmärkt exempel på vad vi kan få till stånd genom ett gränsöverskridande samarbete. Nu har vi en bra erfarenhet och modell för möjliga samarbetsformer i framtiden", säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

"Som en delorsak till projektets framgång kan det nämnas att både stadens och församlingarnas anställda snabb steg in i helt nya uppgifter inom Helsingfors-hjälpen. Ett speciellt tack också till alla aktiva frivilliga som erbjöd sin hjälp."

Tacksam respons från äldre

Seniorerna har varit mycket tacksamma över samtalen från Helsingfors-hjälpen. Gesten har upplevts som viktig. "Många kunder har varit tacksamma över att man på det här sättet bryr sig om dem och tar hand om dem, också fastän de inte haft något konkret hjälpbehov i sig. Det har känts bra att bli uppringd och många vill särskilt tacka för det", berättar en anställd som fungerat inom telefontjänsten.

Glädjande många seniorer har tillvaron bra ordnad och får vid behov hjälp av barn, barnbarn eller grannar. I gruppen finns däremot också personer som upplevt den ensamma tiden hemma som mycket tung. "De berättar att de känner sig nere och funderar mycket över olika slags faror och rädsla." Kontakten med Helsingfors-hjälpen har skänkt trygghet.

Det är inte ovanligt att äldre personer känner en viss tröskel för att be om hjälp, man känner att man inte vill besvära sina närmaste. Därför har också ett erbjudande om hjälp känts välkommet.