21.01. Grattis: Agnes, Agneta | Respons
Hela Helsingfors

Video: Gudstjänst i Johanneskyrkan 17.5

Johannes församling

08.05.2020, 17:18 /  uppdaterad 17.05.2020, 12:43
Söndag 17.5 firar vi femte söndagen efter påsk, även kallad Bönsöndagen.
Blå himmel och rosa träd med en text

Medverkande: Johan Westerlund som präst, Sixten Enlund och Anna Maria Böckerman som kantorer, Björn Holm och Rabbe Tiainen som förebedjare/textläsare, samt Joanna Hanhikoski på cello.

Vi sjunger psalmerna 382 och 315. Psalmtexterna publiceras i kommentarsfältet under videon på Facebook och i videobeskrivningen på Youtube. Söndagens bibeltexter kommer från Dan 9:17–19 och Matt 6:5–13.

Kollekten går till Veteraanivastuu ry. För det andliga arbetet bland veteraner. 224000 236 2010700 17052020 Veteraanivastuu ry.

Psalmtexterna:

382 Jag lyfter mina händer

1. Jag lyfter mina händer
upp till Guds berg och hus,
från dem han hjälpen sänder
och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren hjälp ej nekar,
som jord och himmel gjort,
och vid min bön ej tvekar
att höra mig alltfort.

2. Han slumrar ej när vägen
är farlig för min fot,
men vakar över stegen
och värjer mig för hot.
Han nådigt mig bevarar
och skyddar mig från fall,
mig dag och natt försvarar,
välsignar ock mitt kall.

3. Allt ont från mig han vänder
och frälsar visst min själ.
Vad än som mig här händer,
det skall dock sluta väl.
Min utgång han bevarar,
min ingång likaså.
Sin nåd Gud aldrig sparar,
med honom får jag gå.

315 Mitt hjärta fröjda dig

1. Mitt hjärta, fröjda dig,
låt själ och sinnen röras,
låt andakt av din bön
högt upp i himlen höras.
Gud Fader kallar dig,
och Sonen likaså,
att fram till nådens tron
med hoppfullt sinne gå.

2. Det är din Fader kär
som manar dig att bedja.
Din Broder också vill
dig hjälpa och dig glädja.
Din Tröstare dig lär
allt vad du bedja bör.
Så kan du säkert tro
att Gud dig nådigt hör.

3. Guds godhet må din själ
till ödmjuk bön beveka.
Ber du i Jesu namn
skall han dig intet neka.
Det som omöjligt syns,
det mäktar ändå han.
Han ger dig mycket mer
än du ens tänka kan.

4. Så kommer jag, min Gud,
i Jesu namn inför dig
och säger glad i tron:
Jag är ditt barn, du hör mig.
Jag ber, jag tror och vet
att du min bön upptar.
Du vill, du kan, du gör
vad du mig lovat har.