05.12. Grattis: Selma | Respons
Hela Helsingfors

Senaste nytt om Johanneskyrkans fasadrenovering

Johannes församling

28.05.2020, 09:19 /  uppdaterad 08.03.2021, 14:36
Johanneskyrkans fasad kommer renoveras i år. Det här påverkar inte möjligheten att viga sig i kyrkan, men utsidan kommer till stor del vara intäckt.
Ett staket runt byggkontainrar och en stor kyrka

Renoveringsarbetet startar i mars 2021. Hela fasaden ska renoveras, ända upp till tornen, fönster och dörrar ska målas och repareras. Arbetet görs i två omgångar. Först renoveras vänstra sidan, som vetter mot Johannesgränden, och sedan högra sidan, som vetter mot Sjömansgatan. Arbetet beräknas ta 1,5 år och renoveringen kommer kosta drygt 5 miljoner euro.

Inget hinder för vigslar och konserter

Johanneskyrkan är en populär vigsel- och konsertplats. Vigslar, konserter och annan verksamhet kan obehindrat äga rum i kyrkan även under renoveringen. Noteras bör att kyrkans fasad kommer vara intäckt.

Johanneskyrkan stod klar för över hundra år sedan, år 1891. Kyrkan är en av Helsingfors stads viktigaste landmärken och bevaras därför så gott det går. Fasaden renoveras med jämna mellanrum för att upprätthålla gott skick. Planerna för kommande renovering har gjorts i samarbete med Museiverket och Helsingfors byggnadstillsyn.

Du kan läsa mer om renoveringen (på finska) via Helsingin Uutiset.

En truck, en paketbil och en kyrka i bakgrunden

Bildena är tagna i början av mars 2021.