17.01. Grattis: Anton, Tony, Antonia | Respons
Hela Helsingfors

Fasadrenovering av Johanneskyrkan 2021

Johannes församling

28.05.2020, 09:19
Johanneskyrkans fasad kommer renoveras under nästa år. Det här påverkar inte möjligheten att viga sig i kyrkan, men utsidan kommer till stor del vara intäckt.
Bild på Johanneskyrkan. Tagen av Bettina Stenbäck.

Om allt går enligt planerna startas renoveringsarbetet på våren 2021. Hela fasaden ska renoveras, ända upp till tornen, fönster och dörrar målas och repareras. Arbetet görs i två omgångar; först renoveras framsidan och huvudingången, sedan baksidan.

Inget hinder för vigslar och konserter

Johanneskyrkan är en populär vigsel- och konsertplats. Vigslar, konserter och annan verksamhet kan obehindrat äga rum i kyrkan även under renoveringen. Noteras bör att kyrkans fasad kan vara intäckt.

Johanneskyrkan stod klar för över hundra år sedan, år 1891. Kyrkan är en av Helsingfors stads viktigaste landmärken och bevaras därför så gott det går. Fasaden renoveras med jämna mellanrum för att upprätthålla gott skick. Planerna för kommande renovering har gjorts i samarbete med Museiverket och Helsingfors byggnadstillsyn.