17.12. Grattis: Rakel | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Extern utredning: Vi behöver förbättra våra rutiner kring kreditkortsanvändningen

Samfälligheten

02.03.2018, 13:29 /  uppdaterad 02.03.2018, 16:53
Den externa utredningen av ledningen i Helsingfors församlingar är nu klar. Utredningen granskade 50 ledande personers kreditkortsanvändning och reseräkningar för 2017.

U‍tredningen beställdes av Helsingfors kyrkliga samfällighet och utfördes av MAURA Audit Ab.

Merparten av kreditkortsköpen och reseräkningarna har gjorts på ett adekvat sätt, men det framkommer i utredningen att det finns brister i verifikationen av uppköp för sammanlagt 7 685 euro under förra året. Dessa koncentreras till några innehavare av kreditkort.

Den externa utredningen bekräftar det som samfällighetens interna revision upptäckte förra hösten: att det finns luckor i processerna kring godkännandet av räkningar, samt ställvis stora brister i redovisningen av enskilda kreditkortsuppköp. Kvitton eller redovisningar av uppköpets orsak har i vissa fall saknats.

Vems uppköp har utretts?

Den utomstående och oberoende utredningen granskade 50 chefers, direktörers och kyrkoherdars kreditkortsköp och reseräkningar från hela 2017. För Teemu Laajasalos del gick utredningen igenom kreditkortsuppköp och reseräkningar för perioden 2013-2017. Detta på önskan av Laajasalo själv, men också som beslut av Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Föremål för utredningen var allt som allt 1669 kreditkortstransaktioner och 197 reseräkningar. Utredarna fick adekvata förklaringar för alla köp under utredningens gång.

Alla uppköp har nu förklarats

Ungefär 600 anställda i Helsingfors kyrkliga samfällighet har ett kreditkort att användas i arbetsuppgifter. Under 2017 gjordes betalningar med dessa kort till ett värde av ca 924 700 euro.

– För de granskade kreditkortsköpen saknades verifikationer från en tredje part för en sammanlagd summa på 7 685 euro, säger Pertti Sundberg, medlem i gemensamma kyrkorådet.

– En sådan tredje parts verifikation är till exempel kvitton som specificerar vilka varor eller tjänster som köpts. Men för alla dessa uppköp har vi nu fått adekvata förklaringar. Det är mindre än tio personer som saknat kvitton för sina uppköp.

I den här utredningen ingick inte att granska så kallade bindningar, till exempel uppköp av tjänster eller varor av ett företag som ägs av personen som gjort uppköpet, eller av en familjemedlem. En skild utredning av detta är nu i startgroparna.

Också Laajasalo har nu redovisat sina uppköp

I offentligehten har kreditkortsutredningen starkt kopplats till Teemu Laajasalo, som var direktör för samfälligheten 1.1-30.10.2017 och kyrkoherde i Kallion seurakunta 2013-2017.

– Utredningen gick igenom Laajasalos kreditkorts- och reseräkningar för perioden 2013-2017. Sammanlagt hade han gjort 352 uppköp med arbetsgivarens kreditkort under den perioden. Från de tre senaste åren är det exceptionellt många kvitton som saknas. Två av hans övernattningar har varit för dyra. Enligt utredningen finns det utöver dessa två fall inga avvikande uppköp, och enligt utredningen är Laajasalos redovisning tillräcklig och adekvat, säger Sundberg.

MAURA Audit Ab intervjuade Laajasalo ytterligare efter att han skickat in sin kompletterande redovisning.Läs mera:

Luottokorttikäytäntöjä tulee parantaa (motsvarande finskspråkig nyhetsartikel, med utförligare information om på vilka sätt samfälligehtens praxis nu ska göras tydligare)


MAURAS rapport över granskningen (på finska)